Kvælstof fra husdyr- og handelsgødning er grundsten i at sikre fødevarer til over halvdelen af verdens befolkning. Men mange udviklingslande mangler adgang til både gylle og handelsgødning, og det giver problemer med fødevaresikkerhed, social uro og økonomiske problemer. Et hold forskere, ledet af University of California har offentliggjort en undersøgelse, der peger på fem strategier, der kan være med til at løse problemet. Blandt løsninger er at anvende gødning mere præcist, fjerne kvælstofforurening fra miljøet, reducere madaffald og give forbrugere mulighed for at tænke over bæredygtige fødevaremuligheder. Det skriver ScienceDaily.

Tosidet udfordring

- Vi har en tosidet udfordring, og vi kan ikke bare fokusere på den ene side og glemme den anden, siger hovedforfatter bag undersøgelsen Ben Houlton, professor og direktør for John Muir Institut for Miljø ved University of California.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Folk, der ikke har adgang til gødning til at dyrke mad, er lige så meget et problem som ineffektiv brug af det.

For lidt gødning

Især for landmænd i Afrika syd for Sahara og dele af Latinamerika har svært ved at betale for gødning. Regeringstilskud i de enkelte lande kan hjælpe, men forskerne peger på, at problemet ikke kun er et økonomisk. Politik mellem regeringerne i de forskellige lande skal koordineres bedre for at hjælpe landmændene med at få adgang til gødning ved hjælp af de mest avancerede og bæredygtige præcisions-landbrugsmetoder.

- En koordineret international politik er presserende nødvendigt, siger Ben Houlton. Mens grupper som det internationale kvælstofinitiativ har gjort betydelige fremskridt med at fremme globale kvælstofspørgsmål, kræver undersøgelsen et formelt forskningsmandat svarende til De Forenede Nationers klimapanel for at løse det globale kvælstofproblem.

For meget

For at kunne brødføde 10 milliarder mennesker på kloden i 2050 peger forskerne på, at gødningsforbruget skal øges med op til 40 procent på verdensplan.

- At skifte gødningspraksis er nøglen, siger Ben Houlton.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gødning med langsom frigivelse samt anvendelse af nye sensorteknologier og droner kan hjælpe med at forbedre kvælstofeffektiviteten. Problemet er bare, at disse teknikker er dyre, og derfor kræver det ifølge forskerne politisk opbakning.

- I lighed med at give forbrugere rabatter for at købe de første elbiler, har vi brug for incitamenter for landmænd til at komme i gang med nye teknologier, siger Ben Houlton.

25 procent går til spilde

En fjerdedel af al produceret mad går til spilde. Gennem deponering eller afbrænding af maden bliver der udover CO2 og udledt klimagasser som metan og nitrogenoxid. Undersøgelsen peger på at bruge madaffald som foder eller i højere grad omdanne det til kompost. Undersøgelsen fremhæver også behovet for at øge forbrugernes opmærksomhed for at reducere madspildet.

Udover Ben Houlton har Kate Scow, Maya Almaraz og Thomas Tomich fra University of California. Undersøgelsen er blevet til med støtte fra National Science Foundation.