Mads Rauff-Bjerre er virksomhedsleder på Søvang Gods og skal på sigt overtage bedriften, hvor nøgleordene er tillid og uddelegering af ansvar til medarbejdere for at nå målene.

Nærvær, tillid og sparring med medarbejdere er nøgleord for virksomhedsleder på Søvang Gods, Mads Rauff-Bjerre.

- Jeg prøver at gøre meget ud af, at vores ledere og medarbejdere skal være engagerede og tage ansvar i det, de laver. Det betyder, at jeg ikke blot uddelegerer de trælse ting, men også opgaver så medarbejderne får et ansvar, fortæller han.

citat start

Man vælter jo ikke verden fra dag ét, men det var et godt tidspunkt, hvor jeg var med til at bygge noget nyt op

- Mads Rauff-Bjerre, virksomhedsleder på Søvang Gods

citat slut

Mads Rauff-Bjerre er tredje generation på Søvang Gods efter sin far Niels Rauff, der i 1993 købte Søvang Gods sammen med farfaren og transformerede det fra en kvæggård til at rumme en større svineproduktion.

- Jeg står for den daglige drift af vores engagement i Danmark. Overordnet set ejer min far langt størstedelen af det hele, men jeg er på vej ind i ejerskabet og skal på sigt overtage, men det er en proces, fastslår Mads Rauff-Bjerre.

Bedriften er i dag delt op i tre sektioner, som er Søvang Gods, markdrift og slagtesvineproduktionen. Svineproduktionen tæller 3.500 søer, 120.000 smågrise og en slagtesvinproduktion på 65.000, og hertil kommer 1.000 hektar planteavl.

- Vi har delt driften op i flere selvstændige selskaber, primært for at skabe overblik og strømlining. Der er tre kasser for henholdsvis planteavl, søer og slagtesvin. Så for os er det et styringsværktøj til at optimere hver driftsgren, pointerer Mads Rauff-Bjerre.

{% image: 2 %}

Ansvar og arbejdsglæde

I 2010, som nyuddannet produktionsleder og 20 år gammel, vendte han hjem til Søvang Gods, samtidig med, at der skete væsentlige ændringer i strukturen med opbygningen af en ny produktion ved Sjørup svinefarm.

- Man vælter jo ikke verden fra dag ét, men det var et godt tidspunkt, hvor jeg var med til at bygge noget nyt op, vurderer Mads Rauff-Bjerre.

Inden for alle tre driftsgrene er der mellemledere, der har medarbejdere og et ansvar at løfte.

- For at få de rigtige folk har vi den filosofi, at vi som oftest tager folk ind fra bunden af. Er der nogle dygtige folk mellem vores ansatte, så hjælper vi dem op og frem i systemet og kan bedre forme dem, så vi har samme fokus og måde at arbejde på, siger Mads Rauff-Bjerre.

{% image: 3 %}

Den gode kontakt til medarbejderne giver åbenlyse fordele i dagligdagen.

- En af mine kæpheste i produktionen er, at jeg muligvis skal være nødvendig, men jeg skal aldrig være uundværlig, siger Mads Rauff-Bjerre.

Hans arbejde består i høj grad i at lave planer og strukturer for en velfungerende produktion.

- Her er det vigtigt, at jeg hjælper med til, at vi tager de rigtige beslutninger, og at det er medarbejderne, som selv arbejder sig hen mod målet, siger Mads Rauff-Bjerre.

{% image: 4 %}

Undgå selvbedrag

Den centrale virksomhedsfilosofi i driften af Søvang Gods er selverkendelse og fokus på resultater.

- Vi gør meget ud af ikke at lyve for os selv. På den måde er vi meget fokuserede på fakta: Hvad præsterer vi? Er det ikke godt nok, så skal vi have rettet op. Vi holder eksempelvis nøje øje med produktionsresultaterne fra de enkelte ejendomme, så de konkurrerer lidt mod hinanden, fortæller Mads Rauff-Bjerre.

På 3.500 søer blev der i gennemsnit lavet 36 grise pr. årso sidste år.

- Jeg er med på, at det ikke er det bedste resultat. Der er nogle, der gør det bedre end os, og vi har stadig ting, vi kan gøre bedre. Vi arbejder meget med at se på løsninger. Skal der for eksempel nye stalde til, eller skal vi sanere, og kan vi tjene pengene hjem igen. Vi gør tingene konkret og løsningsorienteret, siger Mads Rauff-Bjerre.

Slagtesvineproduktionen foregår på seks ejendomme med et foderforbrug på 2,7 foderenheder pr. kg tilvækst.

- Vi er ikke i mål, men fordelen med flere enheder er, at vi kan sammenligne på tværs. Vi havde eksempelvis en ejendom, hvor vi satte tørfoderanlæg op. Det nedsatte foderforbrug med 0,25 foderenheder per kilo tilvækst, og så var investeringen hurtigt tjent hjem. Det er sådanne ting, vi hele tiden arbejder med, siger Mads Rauff-Bjerre, der har et mål om, at alle ejendomme på sigt skal ned på - eller under 2,55 foderenheder pr. kilo tilvækst.

{% image: 5 %}

Den røde tråd

Mads Rauff-Bjerre er daglig leder, men bruger i vid udstrækning sit netværk, når han tager beslutninger og ikke mindst faderen, Niels Rauff.

- Jeg er dagligt i løbende kontakt med min far. Jeg kan nemt selv tage beslutninger, men vi træffer dem også gerne sammen. Selvom han har travlt med mange andre ting, så ved han godt, hvad der rører sig. Men måske på et mere overordnet plan. Det er mig, der i dag udvikler vores processer, men min far er både med, når det går godt, og når det går skidt. Det lærer vi begge af, pointerer Mads Rauff-Bjerre.

Til dagligt er han aktiv inden for alle driftsgrene, men mest i staldene.

- Jeg er synlig for mine medarbejdere og holder opsyn. På den måde kan jeg binde den røde tråd sammen. Er der problemer i et staldanlæg - er jeg der, eller er der problemer i marken, så er det der jeg er. Det er min opgave at løse de udfordringer, der opstår, så hele produktionen hænger sammen, siger Mads Rauff-Bjerre.

{% image: 6 %}