De tider, hvor vi kørte efter en markørstreg eller, sagt på en anden måde, "manuel styring" lakker mod enden. Nu er det ikke længere traktorførerens evne til at køre lige, der dikterer, hvor snorlige afgrøderne står i marken, men i stedet teknologien.

Skal vi så græde eller glæde os over det og de arbejdslettelser og muligheder, som denne nye teknologi nu bringer med sig? Nej, der er vist ingen tvivl om, at vi ikke kommer til at se mindre teknologi i fremtiden. Derfor kan vi lige så godt forsøge at udnytte de finesser, som teknologien tilbyder: mere præcis tildeling af planteværn, varierede udsædsmængder og gødningstildeling med mere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efterhånden som teknologi bliver en mere og mere integreret del af landbruget, bliver der også en større og større erfaringspulje, som bliver spændende at dele mellem os.

Men disse erfaringer er kun kommet, fordi der er nogle, som er gået foran, og det er ekstremt vigtigt for vores udvikling, at nogle tør tage de tæv, som det at bevæge sig ud på ukendt vand kan medføre.

Derfor skal der lyde en ros herfra til de landmænd, som går foran og er med til at præge vores udvikling.

En udvikling, som gerne skal gå hen imod, at vi bliver endnu mere skarpe på at udnytte vores ressourcer på bedst mulige måde. Så vi forbedrer vores bundlinje, udbytte og minimerer vores påvirkning på miljøet.