De mere og mere specialiserede ønsker fra forbrugerne bliver afgørende for mange af fremtidens planteavlere, lyder det fra Svend Christensen, der er institutleder på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Teknologien kommer til at ændre den måde, vi tænker planteproduktion ganske gevaldigt. Det mener Svend Christensen, Institutleder for Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Agro har sat ham i stævne for at høre, hvilke tendenser og strømninger, der rører sig for fremtidens planteproducent set fra hans stol.

Hvad ser du inden for forskningen, der kommer til at påvirke fremtidens landbrug?

- Det er helt klart, at de næste 10-20 år, vil alt omkring nyttige mikroorganismer, og hvad de kan gør for planter og dyr, blive stort, både i forhold til udnyttelse af næringsstofferne og forsvar mod skadelige mikroorganismer. Det kan hjælpe landbruget til at mindske brugen af pesticider, siger Svend Christensen.

Hvilken rolle spiller forskningen og teknologien i praksis i fremtidens landbrug?

- Teknologien spiller en rolle i forhold til mikroorganismerne, hvor teknologiske landvindinger er en forudsætning for, at vi kan tilegne os meget viden om planterne. Og så er teknologien selvfølgelig afgørende for hele bevægelsens omkring præcisionslandbrug, der har været på vej i mange år - og nu kommer det altså med robotter og kunstig intelligens, der kan overskue komplicerede problemer og træffe nyttige beslutninger, siger Svend Christensen og fortsætter:

- Med nye sensorer, hyppig overvågning fra for eksempel en drone og kunstig intelligens, vil man i den nærmeste fremtid have værktøjerne til at målrette behandlingen af en afgrøde, og det vil mindske den risiko, der er i dag, hvor det kan være vanskeligt og nærmest umulig at træffe beslutning om den mest optimale økonomiske behandling af plantesygdomme.

Hvilke faktorer udefra kommer til at påvirke fremtidens planteavl på længere sigt?

- Fremtidens landbrug vil være drevet af den bevidste forbruger, fordi der er en række trends, der vil spænde hele vejen ud til plovfuren. Vi får nye krav til det, vi spiser og i takt med, at teknologien gør det muligt at få mere viden om, hvordan hver plante påvirker den enkeltes helbred, vil kravene til planteproduktion også ændre sig. På lang sigt, tror jeg, at forbrugeren efterspørger meget specifikke kvaliteter, der passer til lige præcis det enkelte menneskes og dets sæt gener og mikroorganismer. Det betyder, at man som planteavler skal være i stand til at levere meget specifikke produkter med særlige kvaliteter og egenskaber, siger Svend Christensen og fortsætter:

- I dag kender vi det fra vinproduktion, som på grund af sin lange tradition og høje værdi, har haft meget fokus på, hvordan forskellige jorde og placering på skråninger giver druerne forskellige indholdsstoffer.

Hvordan tror du, at de trends kommer til at påvirke planteavlerens arbejde?

- For nogle planteavlere, gælder det, at de skal forstå den kæde, der er mellem forbrugeren og produktionen og forstå de specifikke ønsker, og hvordan det sætter specifikke krav til jord og dyrkning. Alt, der handler om rutinearbejde og mere gængs viden, bliver robotternes opgave, siger Svend Christensen.

Når vi snakker om fremtiden, handler det rigtig tit om teknologi. Hvad kommer ellers til at kendetegne fremtidens landbrug?

- Der kommer til at ske en masse på dyrkningssystemer og rødder, som vi allerede forsker meget i. Vi kommer til at arbejde på, at vi får nogle bedre planterødder, der bedre kan udnytte jordens næringsstoffer og vand, og på sigt skal vi også arbejde på at få bedre fotosyntese - noget vi aldrig har kunnet gøre før, siger Svend Christensen.

Hvordan bidrager I på Institut for Plante- og miljøvidenskab til landbrugets udvikling?

- Det vigtigste, vi gør, er at uddanne agronomer og bioteknologer, der er med til at udvikle fremtidens jordbrug, og det, de unge lærer her på KU, er afgørende for, hvilken viden de bringer med sig ud i landbruget og planteavlen. Og så er det også vigtigt, at vi på universiteterne er en platform for udveksling af viden med resten af verden, og den interaktion er helt afgørende for innovation og udvikling, siger Svend Christensen.