Arrangementer

Tilføj arrangement
, Kursus

Autorisation i rottebekæmpelse

En-dagskursus – R2-autorisation
I samarbejde med Nomus udbyder vi kursus i rottebekæmpelse for landmænd. Kurset afholdes torsdag d. 26. november og er et en-dagskursus, som giver dig retten til at bekæmpe rotter på egen bedrift.

Hvem kan deltage?
Kun ejeren af en landbrugsejendom kan deltage på kurset. Ved A/S eller ApS selskaber ejer landmanden ikke selv ejendommen, hvilket betyder at man ikke opfylder adgangskravet til autorisationen.

For at kunne deltage på kurset til R2-autorisation kræves der, at den deltagende kursist har forhåndskendskab i anvendelse af kemikalier i form af f.eks. sprøjteførerbevis, ADR-bevis eller lignede. Har du ikke et lignede bevis, men anden kursus eller uddannelse, der giver lignende viden, så henvend dig til miljørådgiver Søren Boe Rasmussen.

Kurset indeholder
Gennemgang af lovgrundlaget for bekæmpelse af rotter
Rotters biologi og adfærd
Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
Undervisning om relevante bekæmpelsesmidler
Prøveaflæggelse
Registrering i MAB (Miljøstyrelsens database over autoriserede bekæmpere)
Bevis på R2-autorisation
Efter gennemført kursus skal de deltagende tage en tilhørende prøve. Efter bestået prøve, opnår kursisten autorisation hos Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Autorisationen giver adgang til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom.

Branchejob logo
Den automatiske høst-oplevelse

Den automatiske høst-oplevelse

Claas viser hvor skabet skal stå, når vi taler høstkapacitet med fuld automatiske indstillinger. Den nye Lexion hybrid-serie gemmer på gode detaljer inde som ude.

Udvalgte PARTNERS

reklame