Omfattende undersøgelser skal gennemføres forud for et ejerskifte.

Den tid er forbi, hvor en handel vedrørende en landbrugsejendom først og fremmest var et spørgsmål om at ejerskifte den faste ejendom. Tidligere lavede ejendomshandleren en slutseddel, som det hed tidligere, og med den i hånden gik parterne hen til en advokat (som også tidligere blev kaldt en sagfører), som efter at have justeret aftalen ind, så køber og sælger var tilfredse, sørgede for at skrive et skøde og få det tinglyst. I mange tilfælde - det har jeg også selv deltaget i - sluttede handlen med et besøg på kroen med et glas øl og et stykke mad; så var handlen ligesom beseglet. Der var stort set sådan det foregik i mange, mange år. Det var før vi kendte til landbrug i selskabsform, miljøkrav, gødningsregnskaber, efterafgrøder, dyreenheder, krydsoverensstemmelse og så videre.

Nu er en overdragelse af en landbrugsejendom ikke kun en ejendomshandel men i ligeså høj grad også en overdragelse af en virksomhed. Der vil ofte medfølge driftsmidler (ikke kun landbrugsmaskiner og inventar, men ofte også IT-udstyr og software hertil), personale, lagre af kemikalier og gødning med videre, udlejningsejendomme og i stadig større omfang alle mulige aftaler med tredjeparter, for eksempel driftsaftaler, leveringsaftaler, aftaler om indleje af arbejdskraft og lignende, ligesom forholdet til det offentlige på mange niveauer har væsentlig betydning for overdragelse af landbrugsejendomme.

Vigtigt at huske det hele

Den juridiske ramme for forberedelserne til enhver ejendomshandel er, at sælgeren har en loyal oplysningspligt om alle væsentlige forhold om den landbrugsvirksomhed, der overdrages, og køber har en modsvarende undersøgelsespligt. Ofte følger man den traditionelle rollefordeling hvor en landmand, der ønsker at sælge, henvender sig til en ejendomsmægler med speciale i salg af landbrug eller til sin lokale landboforening, der ofte har en afdeling for salg og køb af landbrugsejendomme. Denne indledende fase er ganske vigtig. Det vigtige består i såvidt muligt at huske det hele, og det er et stort arbejde at fremskaffe alle nødvendige oplysninger. Efter min opfattelse skal sælger og sælgers rådgivere sammensætte et informations- og dokumentationsmateriale om ejendommen og virksomheden, der giver et fuldt og dækkende billede af den ejendom og virksomhed, der ønskes solgt. Det er altså ikke nok kun at tage flotte billeder til salgsopstillingen på en solrig sommerdag, men der skal foreligge et såvidt muligt komplet dokumentationsmateriale til brug for de interesserede købere.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind