EU-kommissionen har påny afvist at godkende brugen af bromoxynil. Tilladelsen ophører senest i september næste år.

Mistanken om sundhedsskadelige indholdsstoffer i sprøjtemidler fjerner stadig flere aktive stoffer fra EU's godkendelsesliste. Nu har EU-kommissionen påny afvist en godkendelse af det aktive indholdsstof bromoxynil.

Det skriver det tyske fagmagasin Agrarheute.

Medlemslande der fortsat ønsker dispensation skal derfor reagere med en ansøgning senest den 17. marts 2021. EU lægger op til, at brugen bromoxynil bliver forbudt i hele EU senest den 14. september 2021.

Bromoxynil forekommer for eksempel i herbiciderne Buctril EC225 og Xinca. Selv om midlerne er dyre på grund af pesticidafgiften, kan de bruges som resistensbrydere i forhold til ALS-hæmmerne. F.eks. kan de modvirke udvikling af resistens hos kamille og fuglegræs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce