Fra i dag kan du søge om tilskud til Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Landbrugsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at du fra i dag kan søge om tilskud til Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Du kan søge frem til 17. september 2019.

Landbrugsstyrelsen skriver: Med denne tilskudsordning kan du søge tilskud til rydning af et tilgroet areal samt til at forberede arealet til afgræsning. Du kan fx søge om tilskud til rydning af træer og buske samt fjernelse af det ryddede materiale fra arealet, eller du kan søge om at forberede arealet til afgræsning. Her kan du fx søge tilskud til opsætning af hegn eller drikkevandsforsyning.

Der er afsat 30 millioner kroner til Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Nyt i ansøgningsrunden 2019

Flere ting er nyt på Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Her er en kort oversigt over nogle af de vigtigste nye elementer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ansøgningsskemaet er forenklet. Det betyder, at det er lettere for dig at udfylde ansøgningsskemaet.

Ny Internet Markkort (IMK) indtegning, hvis du har et projektareal, hvor du søger både rydning og forberedelse til afgræsning. Landbrugsstyrelsen har lavet en ny løsning, hvorpå du skal indtegne, hvis du søger om tilskud til både rydning og forberedelse til afgræsning i IMK. De har lavet denne ændring for at forenkle ansøgningsprocessen og nedbringe sagsbehandlingstiden. Læs mere i vejledningen "Når du skal tegne projektareal i IMK" - den findes i Tilskudguide under ordningen rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder.

Du kan ikke søge tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder i 2019. Ordningen er ophørt og vil ikke blive genåbnet i denne periode.

Landbrugsstyrelsen har desuden ændret vejledningens layout og rækkefølge, så den bedre kan bruges som et opslagsværk.

Vær opmærksom

Der er krav til dit projektareals beliggenhed, oplyser Landbrugsstyrelsen. Mindst 50 procent af området skal ved ansøgningsperiodens begyndelse være særligt udpegede Natura 2000-arealer.

Aktiviteterne etablering af drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning kan kun anvendes på arealer, som er beliggende inden for de områder, der søges forberedt til afgræsning, eller efter Landbrugsstyrelsens vurdering er beliggende i tilknytning til de ovenfor anførte områder.