Lyt til artiklen:

Debat: Ny sprøjteteknologi, mere mekanisk ukrudtsbekæmpelse og vækststandsning i kartofler

00:00
Hastighed: ???x
03:31

Miljø- og klimateknologi 2023 er åbnet den 16. november 2023 og løber frem til 31. januar 2024, så lige nu er der en unik chance for at opnå tilskud til flere forskellige sprøjteteknologier eller mekaniske løsninger til planteavlen.

Formål med tilskudsordningen

Formålet med Miljø- og klimateknologi 2023 er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsbedrift og i denne artikel fokuseres på teknik til planteavlen. Miljø- og klimateknologi 2023 er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan gives tilsagn om tilskud til jordbrugere, der ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift. Du skal gennemføre projektet på din egen eller på en forpagtet bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal eje investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Bedriften skal have et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, hvor investeringen foretages.

Vigtig info om ordningen

 • Ansøgningsrunden er åbent den 16-11-2023 og løber frem til 31. januar 2024
 • Der er IKKE noget, der hedder "først til mølle"
 • Der skal ikke indhentes 2 tilbud inden man søger.
 • Der gives 40 % i tilskud til de af styrelsen fastsatte priser
 • Der er kun 1 år til at gennemføre projektet fra den dato, hvor ansøgningen er indsendt.
 • Der skal være cvr nummer som landbrug
 • Der gives IKKE tilskud til disse teknologier i indsatsområde 6-7 til økologer.

Pesticidreducerende tiltag i planteavlen - Indsatsområde 6

De absolutte "bestsellere" i indsatsområde 6 er:

 • 6.1 Udstyr til styring af sektions- eller dyseafblænding i kombination med pletsprøjtning
 • 6.2 Injektionssprøjteudstyr til sektions- eller dyseafblænding i kombination med pletsprøjtning og gradueret tildeling
 • 6.3 Fronttanksudstyr til sektions- eller dyseafblænding i kombination med pletsprøjtning og gradueret tildeling
 • 6.15 Luftudstyr til sprøjtebom

Derudover gives der tilskud til flere forskellige løsninger til kortlægning/registrering af ukrudt med enten kamera eller droner, Radrenser til både rækkeafgrøder og korn, samt optrækning og blotlægning af rodukrudt.

Alle teknologierne har en fast pris der gives 40 % i tilskud til. Man skal lige være opmærksom på at der kun gives tilskud til teknologien og IKKE til hele sprøjten. Det betyder bla., at alle sprøjter op til 30 m. ikke kan opnå tilskud med teknologi 6.1 alene, fordi tilskudsgrundlaget i indsatsområde 6 skal være over 300.000 kr. Der gives også tilskud til forskellige robotløsninger til at bekæmpe ukrudt. Og som noget helt nyt gives der tilskud til destruktion af ukrudtsfrø eller høst af ukrudstsfrø.

Mekanisk vækststandsning til kartofler - indsatsområde 7

I dette indsatsområde fokuseres der på at reducere pesticidforbruget i kartoffelavl og her er de vigtigste:

Artiklen fortsætter efter annoncen

 • To eller 4-rækket topknuser/aftopper og toptrækker kombineret med rodoverskæring
 • Stængelknusning kombineret med tildækning
 • Og forskellige radrenserløsninger

Der er ret mange penge på spil i denne pulje, f.eks. så udløser stængelknusning kombineret med tildækning et muligt tilskud på 124.000 kr pr. række, så altså lige knapt 500.000 kr ved en 4 rækket. Det afspejler naturligvis også at disse teknologier er komplicerede og koster en del penge at købe, men så meget desto bedre, er det jo, at der er tilskud til dem.

Der er ti indsatsområder i alt

Der er 10 indsatsområder i alt og indsatsområde 6 er "Reducere pesticidforbruget i planteavl" - og 7 er "Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl".

 • I indsatsområde 1-5-8-9-10 skal ansøgningen være over 100.000 kr.
 • I indsatsområde 2-3-4-6-7 skal ansøgningen være over 300.000 kr.

I alt 570 mio. kr. og der gives 40 % i tilskud af ordningens standard priser.

Du kan kun indsende én ansøgning om tilsagn om tilskud pr. indsatsområde pr. CVR-nummer. Du kan således indsende flere ansøgninger pr. CVR-nr.: én ansøgning om tilsagn om tilskud i hvert indsatsområde.