Multiva tilbyder en enkelt opbygget såmaskine, med store anvendelsesmuligheder, og blot med få ændringsforslag.

Der kommer næsten lige så mange svar på spørgsmålet om, hvilken såmaskine man skal vælge på sin bedrift, som der er såmaskine-producenter på markedet. I et marked hvor flere og flere søger en såmaskine, som både kan begå sig ved direkte såning og ved såning i pløjet samt harvet jord, så er Multiva Forte FX måske en overvejelse værd i dette spørgsmål.

Den finske såmaskine er et ikke helt almindelig syn på de danske marker, selvom mærket dog er blevet mere almindeligt de senere år ved at have solgt en del såbedsharver i Danmark.

rich-media-1
Boksmaskine opbygningen giver en kort maskine og samtidigt en lav-maskine, hvor læsning af korn kan ske med mindre køretøjer. Foto: Morten Damsgaard.

Ligesom såbedsharverne, så er ét af kendetegnene ved såmaskinerne, at der er tale om nogle solidt byggede maskiner.

Forte FX er en boksmaskine i stiv ramme, som leveres i tre eller fire meter arbejdsbredde. Selvom det utvivlsomt er den fire meter maskine, som er mest interessant for størstedelen danske marked, så er det dog en tre meter maskine vi afprøver i denne udgave af PowerGear - men det er sådan set også underordnet, da maskinerne faktisk er ens i opbygning.

rich-media-2
Der er tale om solide maskiner - den tre meter version vejer 4,2 ton i tom tilstand, og vælger man den fire meter version er egenvægten 5,5 ton. Det sikre det høje skærtryk på maskinen. Foto: Morten Damsgaard.

Stor egenvægt

Den største forskel på den fire og tre meter version er egenvægten og rumindholdet i såtanken. Den fire meter udgave rummer 4.800 liter, mens den tre meter version rummer 3.500 liter. Den fire meter version vejer 5,5 ton i tom tilstand, mens den tre meter version vejer 4,2 ton i tom tilstand. Der er tale om en stor egenvægt, og det er måske netop én af fordelene, hvis såmaskinen skal bruges til direkte såning. På de 20 såskær på den tre meter version, bliver skærtrykket derfor op mod 250 kg pr. såskær.

rich-media-3
FX-såskæret fra Multiva vejer cirka 50 kg, og placerer gødning og såsæd i samme skær. Gødningen forrest og såsæden bagerst. Når skæret kører frem bevirker denne opbygning, at gødningen placeres et par centimeter under kornet i to separate udløb. Foto: Morten Damsgaard.

En rigtig lækker detalje her er, at jeg hydraulisk kan ændre trykket, og følge med i, hvor mange procent af skærtrykket der aktuelt er på de enkelte såskær under såarbejdet. Hvert såskær er individuelt ophængt, hvilket både har sine ulemper og fordelene.

Fordelen er blandt andet, at ligegyldigt hvor ujævn markens overflade er, så vil såskærerne altid arbejde hver for sig, og sørge for en korrekt placering af udsæden. En anden fordel er, at man kan kører med to forskellige dybder på såskærerne, hvis man eksempelvis ønsker at så græsudlæg på hvert andet såskær. Ulempen er, at dybden stilles mekanisk, og det kan godt være meget besværligt at komme til at justere dybden på de såskær, som er monteret midt på maskinen. Faktisk kræver det næsten en specialnøgle, som under min igangsætning var til rådighed - men kun i kraft af, at den danske forhandler selv havde fremstillet den. Det var ønskeligt, at et sådan værktøj var standard i værktøjskassen på såmaskinen - som i øvrigt også mangler på testmaskinen.

rich-media-4
Hvert sker er ophængt individuelt, det giver fordele i forskellige sådybder på hvert skær, så der kan sås to afgrøder i hver sin dybde - men det giver også den ulempe, at sådybden skal stilles på samtlige såskær - og det er ikke alle såskær, som er lige lette at komme til. Foto: Morten Damsgaard.

Selve FX-såskæret er 41 centimeter i diameter, og sørger for både at placere korn og gødning i samme arbejdsgang. Selve korn- og gødningsdelen løber til såskæret i hver sin såslange, og gødningen placeres forrest i skæret, mens kornet placeres bagerst i såskæret. Idet skæret kører fremad nedfælder det gødningen et par centimeter under kornet i to separate udløb. Der er dermed tale om en sammensåning af korn og gødning i samme skær, men stadig i to dybder. Det er en ret fin detalje.

rich-media-5
Testpilot Morten Damsgaard ved FX-skærene på Multiva-såmaskinen. Foto: Frederik Lind.

Mekanisk så-system

I en verden hvor mere og mere bliver elektrisk, er det efterhånden rart at se, hvordan en helt ny såmaskine stadig kan indsås mekanisk. På Forte FX sker det på venstre side af såmaskinen, hvor en centralplaceret kornbakke enten placeres under gødningsudløbet eller kornudløbet, afhængigt af, hvad der skal indsås. Bakken skubbes frem og tilbage med et håndtag. Udfra et skema på siden af såmaskinen, vælges den gearing udmadningen skal køres i, og ved at udså en hundreddel af en hektar med et håndsving på siden af såmaskinen. Der kan også foretages en finjustering på højre side af maskinen, hvor såvalserne forskydes sidevejs, men under normale omstændigheder er det ikke noget man stiller på.

rich-media-6
Udmadningssystemet er mekanisk både til korn og gødning. Det er dejligt enkelt og til at finde ud af. Skulle man ønske det, kan der monteres en elektrisk aktuator til regulering af gødningen, så det kan ændres under kørsel - men desværre kun gødningsdelen grundet pladsmangel ved såmaskinens gearkasse. Foto: Morten Damsgaard.

Som et tilvalg kan man udstyre Forte FX med elektrisk aktuator til justering af gødningsmængden. El-motoren rykker blot i det mekaniske håndtag i transmissionen, og på den måde kan man fra kabinen graduere gødningsplaceringen under kørsel i marken.

Desværre er det blot på gødningsdelen det er muligt, og ikke korndelen, hvilket er lidt en skam. Grunden til dette, er pladsen på venstre side af såmaskinen, hvor Multiva ikke kan få plads til en elmotor, som kan trække i håndtaget til udsædsmængden.

Vælger man tilmed maskinen med Isobus, giver det mulighed for automatisk graduering af gødingen ud fra tildelingskort.

En ret sjov detalje under indsåningen af Multiva-såmaskinen er, at man selv skal huske at have sin vægt med i felten. Ligesom jeg savede en specialnøgle til indstilling af sådybden, så savner jeg også en vægt og en spand eller pose til indsåning af såmaskinen. Det er vist noget som alle andre producenter har som standard på deres maskine, så mon ikke Multiva skal have det lavet standard også - gerne i en fin støvtæt værktøjskasse, som naturligvis også skal monteres på venstre side af maskinen - hvor indsåningen også foregår.

rich-media-7
Under testen måtte badevægten i brug under indsåning. Der er ingen standard vægt og pose/spand med såmaskinen fra fabrikken. Det skal der være - ligesom der skal være en støvtæt værktøjskasse til opbevaringen. Foto: Frederik Lind.

Stor tank

Tankkapaciteten fejler bestemt ikke noget på Forte FX-modellerne, hverken i den tre eller fire meter udgave, og en ret lækker detalje i såtanken er, at man kan varierer størrelserne på gødnings- og korntanken. Ved at vippe skillerummet, kan man lave mere plads til enten korn eller gødning, et lille ønske var måske, at man kunne lave tanken om til kun at have ét rum, som kunne være at foretrække til hvedesåningen i efteråret. Dog kan skillerummene afmonteres helt fra maskinen, men det var langt bedre, at det kunne gøres, uden man skal have fat i den store værktøjskasse.

rich-media-8
Tankkapaciteten er stor - på den tre meter test version er der 3.500 liter rum indhold, og som det ses kan gødningstanken og korntanken varieres i størrelse. Dog kan korntanken ikke udgør hundred procent af tanken med pladerne i maskinen - de kan dog afmonteres. Foto: Morten Damsgaard.

Bagerst på såmaskinen sidder nogle forholdsvis høje pakkehjul. Som altid er en stor diameter lig med stor lykke, da maskinen både bære bedre oppe og er lettere at trække.

Efterharven bag pakkehjulene løfter fint op, når der vendes rundt på forageret, og ved at fjerne nogle kædeled, kan man faktisk få det til at løfte endnu højere end tilfældet på testmaskinen.

rich-media-9
Bemærk de høje pakkehjul bagerst på maskinen. Hvis der sker en punktering behøver alle hjul ikke afmonteres for en udskiftning. Foto: Morten Damsgaard.

Skræddersy maskinen

Som altid er der mange tilvalg at foretage ved købet af en ny såmaskine. På Multiva Forte FX er det specielt foran såskærerne der kan foretages en række valg. Enten kan der monteres et crossboard, en discsektion eller en strigle. Det afhænger meget af hvilket såbed man skal bruge såmaskinen i, og testmaskinen vi er af sted med, er udstyret med én række crossboard, som hydraulisk kan justeres fra kabinen.

Mellem traktor og såmaskine er der desuden monteret en mellemhjulspakker - og lige så høje og med en god diameter, som pakhjulene bagerst på maskinen har, lige så lave er hjulene på mellemhjulspakkeren.

Jo højere diameter jo bedre. Det er også ønsket her på Multiva-såmaskinen - især hvis man skal benytte den i pløjet jord. Er der tale om såning i stub er spørgsmålet, om man overhovedet skal vælge en mellemhjulspakker.

rich-media-10
På mellemhjulspakkeren kunne testpiloten godt tænke sig en diameter, som på de bagerste pakkehjul.

Enkelt overblik fra kabinen

Selvom dagens test-maskine er enkelt og ligetil, så kan man godt steppe en smule op på teknikken fra kabinen, hvis man ønsker det. Highend-versionen er Isobus-løsningen, hvor man kan ende i variabel gødningstildeling ud fra tildelingskort - desværre som det eneste - men testmaskinen vi er af sted med, er også udstyret med Multiva SeedPilot, som er den lidt mere avanceret styring end den traditionelle RDS 200-terminal. I modsætningen til tidligere, så er SeedPilot er touch-følsom, og man kan så diskutere om det er en fordel eller ulempe - hvis man skal indstille meget på terminalen under kørsel, er trykknapper klart at foretrække.

rich-media-11
SeedPilot-terminalen er trin nummer 2 på vej op af den teknologiske stige hos Multiva. Det næste trin er en Isobus-løsning. Foto: Frederik Lind.

Fra SeedPilot kan jeg ikke bare kontrollere mit skærtryk, men også hvor langt jeg er i sprøjtesporsmarkeringen. Nederst i terminalen viser computeren mig ikke blot hvilket træk jeg er i færd med, men også hvilken vej jeg skal vende ved enden, og hvilke træk der kommer efter. Naturligvis viser den også hvor og hvornår den laver sprøjtesporsmarkering. Det er en rigtig god tryghed at have i terminalen.

rich-media-12
SeedPilot terminalen giver et overblik over såarbejdet. Det giver også et overblik over det aktuelle skærtryk i procent, og på den måde kan man holde øje med det fra kabinen - en rigtig god detalje. Foto: Morten Damsgaard.

Der er også en ret god detalje i terminalen, hvor man kan standse såmaskinen i opgaven. Hvis man skal hjem og have fyldt såsæd i maskinen eller lignende, så husker såmaskinen hvor langt den var kommet, og ved at trykke genoptag i marken, så fortsætter arbejdet, hvor man slap.

Mon Multiva er det perfekt såmaskine valg til såning i både pløjet jord, stub og direkte er svært at sige, men muligheden for at køre i forskellige forhold er til stede. Jeg kan godt lide enkeltheden - som i øvrigt skinner igennem under vedligehold. Der er meget få smørenipler på hele maskinen, og de 17 af dem skal blot smøres for hvert 500 hektar. De sidste fire skal smøres for hver 100 hektar. Så er man til enkelthed, og samtidigt en solid bygget maskine, så er finske Multiva helt klart værd at overveje.

rich-media-13
Under testen blev der kørt direkte i harvet jord, som var foretaget af en gyllenedfælder. Foto: Morten Damsgaard.

Plusser:

Enkelt opbygget maskine

Stort skærtryk til direkte såning

God placering af korn og gødning i ét skær med to udløb

Virsuel visning af skærtrykket i kabinen

Variabel tankinddeling

Minusser:

Ingen standardvægt og pose til indsåning

Lille diameter på mellemhjulspakker

Kræver specialværktøj til dybdejustering - som du selv skal lave

Kun udsæd af gødning kan varieres elektronisk ved tilvalg

Listepriser

Pris på afprøvet maskine: 433.000 .

Muligt ekstra-udstyr:

Frøsåkasse: 28.000

Elektrisk styring af gødning: 7.000

Opgradering ti Isobus-betjening: 1.100

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde,m: 3

Egenvægt, kg: 4200

Tankkapacitet, l: 3.500

Effektbehov, hk: 90

Optimal arbejdshastighed, km/t: 8-12

Påfyldningshøjde, cm: 210

Skærtype: Dobbeltdisc

Skær-diameter: 410

Antal såskær: 20

Rækkeafstand, cm: 15

Udsåningssystem: Mekanisk

Dækstørrelse på pakkerhjul: 250/80-18

Kommentar fra producenten

Af Orla Nielsen og Jens Møller Christoffersen, Multiva Danmark

Tak til Maskinbladet for en god og faglig test. Siden lanceringen i eftåret 2019 af den nye Forte FX er der allerede god erfaringer med såmaskinen i Danmark. Forte FX er udviklet på baggrund af mange års erfaring med produktion af såmaskiner til direkte såning, tidligere solgt under navnet VM. I 2015 blev VM overtaget af Multiva og de første Multiva såmaskiner blev en realitet.

Under testen nævnes tilgangen til såskærerne, men ved at løfte hele den forreste del af maskinen med en hydraulikcylinder, kan det let foretages, ligesom indstillingen af arbejdsdybden.

Vægt og pose vil blive inkluderet for fremtiden, det samme gælder et værktøj til indstilling af arbejdsdybden.

I forhold til diameter på mellempakker-hjul, så er disse tilsvarende bredere end transporthjulene for at kompensere for den mindre omkreds, så bæreevnen er intakt. Maskinens store bærehjul er lavtryksdæk, max 1.5 bars tryk, hvilket sikrer et lavt trækkraftsbehov samt reducerer udfordringer med komprimering af jorden.

Der arbejdes på en løsning, hvor udsædsmængden i korntanken også vil kunne justeres under kørsel.

Maskinen kan konfigureres på flere niveauer, fra en helt simpel maskine uden gearkasse og mellemhjulspakker, til en Isobus-maskine med en masse udstyr, dette for at sikre en maskine der passer til hver kunde.

Under udviklingen af Forte FX såmaskinerne er der brugt mange ressourcer på at sikre et produkt med lang levetid og meget lille behov for vedligeholdelse og service, det er meget positivt at journalisten også bemærker dette.