Hardi Commander 7000 byder blandt andet på et intelligent og automatisk væskesystem, og en bom med mulighed for luftassisteret sprøjtning og deraf øget kapacitet.

I denne udgave af PowerGear afprøver vi dansk sprøjteteknik i form af Hardis topmodel i Commander-serien.

Sprøjteføreren nyder godt af et højt udstyrsniveau på testmaskinen - ikke mindst Hardis Twin system, som giver mulighed for luftassisteret sprøjtning som falder i øjnene. Det giver ifølge Hardi mulighed for at køre under mindre gunstige vejrforhold, da sprøjtevæsken kan styres ned i afgrøden ved hjælp af en luftstrøm, som dannes umiddelbart bag dyserne.

FluidBox er dejlig overskueligt og brugervenligt ikke mindst på grund af farvekodningen.

Simon Broch Hansen, PowerGear-testpilot

Commander-serien er den store klasse af trailersprøjter fra Hardi og produceres til det danske marked i størrelse på henholdsvis 3.300, 4.500, 5.500 og 7.000 liter, samt med et udvalg af forskellige bomme i bredder fra 18 og op til 42 meter.

Twin Force bommen som er monteret på testmaskinen fås i bredde fra 18 til 36 meter.

Twin-Force version 3.1

Hardi Twin konceptet blev lanceret tilbage i 1987 og har således mere end 30 års driftshistorie bag sig. Systemet består af to store blæsere og to tilhørende luftposer med en række udløb. Luftposerne er monteret på samme ramme som dyselinjen. Vinklen mellem luftstrømmen skabt af Twin systemet og sprøjteviften fra dyserne er altid den samme, og det hele kan fra terminalen vinkles i forhold til kørselsretningen. Derudover kan luftmængden fra blæserne reguleres, og derved kan der bruges lige netop den styrke luft, som er nødvendig for at styre sprøjtetågen og dermed minimere afdrift og sikre en god afsætning på planterne.

På testmaskinen er dyserne monteret i en manuel dyseholder med mulighed for montering af fem i hver. Åben og luk for sprøjtevæsken sker ved hjælp af ventiler ved hver dyseholder, og sektioner kan programmeres i bredder fra en til tolv dyser pr. sektion. PrimeFlow giver væskestrøm i slangerne, når alle sektioner er lukket, og det mindsker væsentlig risikoen for aflejringer af kemi i slangerne.

Twin-Force version 3.1 har efterhånden været i marken i små to år, og af nyheder i version 3.1 er primært, at bommen nu kan gå under vandret i tilt funktionen, og ligeledes er der et aktivt hydraulisk anti-yaw system som absorberer bommens svingninger frem og tilbage i kørselsretning. Netop disse svingninger giver stor unøjagtighed i doseringen, så et aktivt system til at minimere disse er en kæmpe fordel. Jeg kunne under testen fornemme en hurtig reaktion i systemet, når jeg lavede pludselig acceleration eller standsning.

Bomstyringen hos Hardi kaldes AutoTerrain og styres af tre højdesensorer. Testmaskinen er ekstraudstyret med i alt fem højdesensorer. Sensorerne foldes hydraulisk ind ved sammenklapning af bommen, og sidder derved godt beskyttet under transport.

Enkel betjening

Fyldning af sprøjten sker nemt ved hjælp af den meget strømlinede TurboFiller kemifylder som indeholder 35 liter. Ved betjeningsstationen forrest på venstre side af sprøjten har man adgang til alle relevante ventiler samt kemifylderen.

Testsprøjten er den intelligente version således er alle hovedventiler er elektronisk betjent, og ligeledes styrer sprøjten selv omrøringen i trin under sprøjtearbejdet. De to hovedventiler er let forståelige med enkle symboler, og hver ventil er farvekodet. Den blå ventil er sugesiden af pumpen, mens grøn ventil er tryksiden.

Umiddelbart over hovedventilerne finder vi et skab delt i to - henholdsvis et rent og et beskidt område - og opdelingen er sikret via en gummiliste bag lågen.

I det rene skab sidder FluidBox som er det udvendige betjeningspanel til sprøjten. Herfra styres de to hovedventiler, AutoFill kan startes og stoppes, og ligeledes kan omrøreintensiteten styres i tre trin. Desuden er der knapper for åben og luk af dyserne på bommen, og pumpens arbejdstryk kan justeres op og ned. Betjeningen sker ved hjælp af enkle membran-knapper, og igen er symbolerne logiske og farvekodede. Det er dejlig overskueligt og brugervenligt ikke mindst på grund af farvekodningen.

Jeg synes man her på FluidBox burde have mulighed for at indtaste ønsket påfyldningsmængde ved hjælp af et lille display fremfor at skulle huske det inden man stiger ud af traktoren, og ved eventuel ændring skal man tilbage til terminalen inde i traktoren. En digital visning af tankindholdet ville også være et kæmpe løft til FluidBox.

TurboFilleren er støbt således, at der indvendig ikke er nogle kanter eller blinde flader, som kræver ekstra opmærksomhed ved rengøring, hvilket er et stort plus. Desuden finder vi et stort stabilt låg som udfoldet kan bruges som arbejdsbord, og det kan nemt bære vægten af en 25 kilo sæk med for eksempel mangansulfat eller mikronærinsstoffer.

Ved indskyldning af pulvermidler dannes der en hvirvel nederst i kemifylderen via en speciel ledeplade, og konstruktionen indebærer at pulveret alene opløses fra neden. Henholdsvis indsugning, rundskyldning og spuledyse til rengøring af kemibeholdere aktiveres alle af knapper, som er monteret på siden af kemifylderen.

En kompleks betjeningsplatform

Testmaskinen er udstyret med den store terminal, HC9600, som er en 12,1 tommer touchskærm med mulighed for at styre op til otte Isobus-enheder.

Sprøjten er udstyret med en ekstra dyselinje til spotsprøjtning, og selve pumpe og doseringsenhed til dette er monteret i en fronttankløsning i traktorens frontlift. Denne 'sprøjte nummer to' er således lagt ind som et selvstændig redskab i HC9600, som igen giver mulighed for at der også her kan drage fordel af GPS-styret sektionskontrol og tildelingskort.

Vi har dog fokuseret alene på hovedsprøjten.

En terminal som HC9600 er en meget kompleks brugerterminal, og på testmaskinen er det også gennem denne terminal vi betjener traktorens autostyring. Selve brugerfladen er flot opsat, og de forskellige touchknapper på skærmen er relativt logiske og med forståelige symboler.

I arbejdsbilledet ligger der i bunden en bjælke med genveje til sprøjtens hovedfunktioner herunder blandt andet masterventil on/off samt indstillinger på Twin-systemet. Til enhver tid kan man desuden kalde Hardis betjeningsbillede frem, så det vises på Isobus-skærmen som det ser ud på de mindre terminaler, der også kan fås til sprøjten.

Når dosering er indstillet, markkort og autostyring er aktiveret fungerer arbejdsbilledet i høj grad blot som et infobillede, hvor sprøjtearbejdet kan kontrolleres og visuelt kan man følge GPS-sektionskontrollens arbejdscyklus ved vending på forageren. Herudover har man egentlig blot til opgave at trykke på hæve- og sænk knappen på joysticket for at skifte mellem bommens to forprogrammerede arbejdshøjde ved henholdsvis sprøjtning og under vending på forageren.

Jeg kunne godt ønske at man kunne aktivere en autofunktion, så computeren selv skifter mellem de to højder henholdsvis når sidste sektionsventil lukkes og returnerer til arbejdshøjden når første sektion igen åbnes.

Unik kontruktion

Hardi Commander sprøjten er med sit Safe-Track sporfølgningssystem unik konstrueret sammenlignet med andre systemer for sporfølgning. Bagerst på sprøjten lige foran hjulakslen er der en slags knækstyring. Således er hjulaksel, rentvandstanken på 500 liter og bomophænget placeret på bagerste del efter knækstyringen.

Safe-Track følger traktoren særdeles flot og konsekvent når der drejes, og konstruktionen gør at bommen altid er vinkelret på sprøjtens hul.

Når rosen er givet til hjulstyringens evne til at følge traktoren, så må jeg også konstatere, at min oplevelse er at lidt hårdere korrektioner i hjulstyringen giver nogle større ryk i bommen, da denne jo netop er monteret på delen efter knæstyringen.

Under testen kørte vi blandt andet på en stubmark, hvor plejesporene var lidt utydelige, og derfor reagerede autostyringen lidt voldsomt for at rette til når dette blev aktiveret før jeg selv havde traktoren helt præcist på plads på sporet.

Safe-Track gør netop som det skal og korrigerer sprøjten ind på traktorens linje, men med store ryk i bommen til følge, og det kræver igen endnu mere af bomstyringen at rette bommen til ro. Her vil jeg så igen rose det aktive anti-yaw system for hurtigt at få styr på svingningerne i kørselsretningen. Men jeg synes det giver lidt skår i glæden over det meget effektive sporfølgning

Plusser

Enkel udvendig betjeningsplatform.

TurboFiller med låg som arbejdsbord.

Aktivt anti-yaw system.

Twin-system

Safe-Track sporfølgning

Minusser

FluidBox mangler display

Joystick og Setbox kunne integreres yderligere med hinanden.

Safe-Track vil ved kraftige korrektioner indvirker negativt på bomstabiliteten.

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde, m: 33

Tankkapacitet, l: 7.000

Beholder til rent vand, l: 500

Pumpekapacitet, l/min: 334

Frihøjde, cm: 78

Sporvidde, cm: 185

Transportbredde, cm: 300

Længde fra træk til aksel,m: 6,05

Listepriser

Pris på afprøvede sprøjte: 1.593.900 kr.

Basis-sprøjte: 1.289.600 kr.

Udstyr på afprøvede sprøjte: 304.300 kr.

Importørkommentar

Af Peter Dahl, salgschef hos Hardi

Testholdet har opfanget langt de fleste brugerfordele og tekniske egenskaber som ligger bag den unikke Commander-linje her med Twin Force-bom.

Sprøjten kan også leveres med den konventionelle Delta Force bom. Vi har på denne sprøjte 3. generation af Twin-systemet - en meget kraftig konstruktion af folde led og bomelementer, hvor en kombination af stål og aluminium sikrer høj styrke og lav vægt - og med negativ tilt og hydraulisk AntiYaw.

SafeTrack sporfølgningen er også unik og gør at bommen bliver med 90 grader til køreretningen, selvom traktoren er begyndt at dreje ud i forlandet. Hvis man har behov, kan man justere dæmpningen i SafeTrack så reaktionen i bommen begrænses.

Den hydrauliske affjedring er ikke nævnt - men den hjælper med til at gøre sprøjten endnu roligere i bumpet terræn og hjælpe sprøjten over de mange vejbump der er på transport fra og til marken.

Sprøjten er som standard udstyret med væskesystemet DF4 som via computeren 20 gange i sekundet tilpasser sig behovet. Selve ventilen er udført i keramik og rustfrit stål, og justeres lynhurtigt fra åben til lukket hvorved over- eller underdosering forhindres. Endvidere forudsiger DF4 hvad væskebehovet er efter fx vending og der opnås lynhurtig den rigtige dosering. Dette er en rigtig god egenskab når der arbejdes med traktorer med PowerShift eller CVT, da der kan ændres hastighed op eller ned meget hurtigt.

Jeg vil slutte af med at nævne HC 9600 controlleren. Denne virtuelle terminal giver rigtig mange muligheder. Fx kan skærmbilledet deles i to, hvor både sprøjtefunktionen og GPS-landskabet kan ses på samme tid. Endvidere giver HC 9600 rig mulighed for at eksportere markjobs til gårdens PC'er via USB eller trådløst. Der er også mulighed for at benytte AgFiniti Mobile, hvor der overføres data til 'skyen' via et hotspot. Således kan sprøjtearbejdet monitoreres direkte fra ekstern enhed fx Ipad, ud fra de data sprøjten hele tiden generere.