Selvkørende enheder med dogwalk, udskud på aksler, gylleudlæggere, syretildeling kan være nogle af hjælpemidlerne til udbringning af gylle.

Rettidig såning er det første fundament, hvorpå et højt udbytte skal bygges. Men effekten af rettidig såning må ikke ødelægges af strukturskade, som følger af færdsel på våde marker med tunge gyllevogne, skriver DM&E i pressemeddelelsen.

Der er værktøjer i værktøjskassen, som kan bruges

Søren Greve Olesen, chefkonsulent i LandboNord, Christian Hansen, teamleder i SAGRO og Kasper Kjær Jensen, chefkonsulent for DM&E Agro, anbefaler, at man ser på de muligheder, der er for ens egen bedrift, og kommer i dialog med maskinstationen om de muligheder, som de kan tilbyde.

For at holde en høj kapacitet på gyllevognen, samt reducere omfanget af strukturskader, kan man benytte sig af muligheden for, med korrekt syretilsætning, at slangeudlægge gyllen på sort jord forud for pløjning eller harvning. Dette forudsætter dog, at man også udbringer forsuret gylle i vintersæd på et areal svarende til 20 procent af det, som er udbragt på sort jord, samt at man informerer kommunen inden udbringning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvis jorden ikke kan bære en gyllevogn før såning, kan det være en mulighed at udbringe gyllen efter såning. Herved er der ikke krav om forsuring, men det anbefales, da det sikrer en bedre udnyttelse af kvælstoffet i gyllen; særligt hvis vi kommer ind i en tør periode. Samtidig sikrer man svovlforsyningen til afgrøden.

Udbringer man selv gyllen, men råder ikke over forsuringsudstyr, er det derfor en rigtig god idé at kontakte sin maskinstation i god tid for at forhøre sig om muligheden for tankforsuring.

Undgå stress og utilfredse chauffører

Vær kritisk når du bestiller gyllekørsel ved maskinstationen. Hvis ikke du er helt sikker på, at gyllevognen kan færdes på dine arealer, så sig til i god tid så kapaciteten kan udnyttes andre steder, og du slipper for unødvendige strukturskader i din mark. Er du som landmand i tvivl om, hvad der er den rigtige strategi for dig, så rådfør dig med din planteavlskonsulent.

Overvej om nedfælderen skal ud før såning af vårsæd. Den milde vinter har bevirket, at vintersæden er ret langt fremme flere steder i landet. Derfor vil det måske være fornuftigt at gøde afgrøder som vinterraps, rug og vinterbyg, og udsætte udbringningen af vårbyg og havre til efter såning.

- Det er måske netop i år, man skal overveje, om gyllen altid bare skal billigst ud, eller om det lige netop er i år, man skal tænke skånsomhed ind som en merværdi. Hos maskinstationerne findes der ofte flere muligheder. For eksempel selvkørende enheder med dogwalk, udskud på aksler, gylleudlæggere (både selvkørende og bugserede), syretildeling m.m. Det er jo, som med så meget andet, også forbundet med en meromkostning, men måske er det netop i år en ganske fornuftig investering, fastslår Kasper Kjær Jensen.