Automatisk oplæsning:

Kartoffelmelfabrik: Stor produktion, men pressede priser på verdensmarkedet

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland i Toftlund afholdt ordinær generalforsamling for regnskabsåret 2020/2021 på Agerskov Kro torsdag d. 17. juni.

Regnskabsåret 2020/2021 har været særdeles travlt på Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland.

Bestyrelsesformand Peter C. Petersen kunne i sin beretning fortælle om en god vækstsæson i 2020, hvor fabrikkens 184 aktive avlere leverede hele 4.346.000 tønder kartofler til fabrikken i forhold til sidste års 3.528.000 tønder.

Det skriver Andels-Kartoffelmelfabrikken Sønderjylland i en pressemeddelelse.

- Det resulterede i endnu en produktionsrekord på AKS. Men da der samtidig har været et overudbud på det globale marked for kartoffelstivelse har vi samtidig oplevet en vis lageropbygning og faldende priser hen over året, forklarede formanden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Årets omsætning blev på 345 millioner kroner mod 384 millioner kroner sidste år, og det lykkedes at fastholde den samlede afregningspris til andelshaverne på et højt niveau. Peter C. Petersen betegnede resultatet som tilfredsstillende.

Fabriksanlægget har kørt godt og med høj kvalitet gennem hele kampagnen, og Corona-pandemien har ikke påvirket AKS produktionsmæssigt.

-I lyset af de senere års vækst i produktionen har vi bl.a. investeret i øget silo- og pakkeri-kapacitet, så vi kan udlevere de stadig større mængder effektivt. Vi investerer også målrettet i vores agro-rådgivning til andelshaverne, for at optimere det økonomiske resultat på avlerniveau, fortalte han.

Formandens forventninger til fremtiden var præget af den aktuelle lageropbygning.

-I forhold til de foregåendes års flotte resultater, er AKS stadig påvirket af de europæiske overudbud af kartoffelstivelse og det deraf følgende pres på priserne. Men alle led i vores stærke værdikæde gør en ekstraordinær indsats, og vi mener, at vi kan skimte lys forude i form af en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, konstaterede Peter C. Petersen.

I debatten efter formandens beretning blev der bl.a. kommenteret på AKS' nye klimaregnskab, og stillet spørgsmål om, hvorvidt AKS er klar til forstærke klimaindsatsen.

Formanden svarede, at man sammen med KMC og kartoffelmelsfabrikkerne i Karup og Brande har besluttet at samarbejde om en fælles CSR-politik og heri indarbejde målrettede klimaplaner.

Det er vigtigt at vi er bevidste om, at vi hurtigst opnår de bedste resultater når vi samler kræfterne og løser klima-opgaven i fælleskab, pointerede Peter C. Petersen.

Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til bestyrelsen på alle poster, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer.