Automatisk oplæsning:

S-Ordfører: Dommedagsretorik fra Bæredygtigt Landbrug misrepræsenterer ambitiøst landbrug

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Anders Kronborg, fødevareordfører i Socialdemokratiet kommer her med et modsvar til Peter Kiærs kritik.

Der er nok mange, der ligesom jeg, har svært at genkende det ambitiøse og fremadskuende danske landbrug i den sorte snak, som Bæredygtigt Landbrug og Peter Kiær ligger for dagen.

Langt flertallet af de danske landmænd, jeg møder som fødevareordfører, ønsker selv at være en del af løsningen og deler ikke Bæredygtigt Landbrugs dommedagsprofetier og sortsyn. De gør allerede meget og vil gerne gøre meget mere for den grønne omstilling. Og der er masser af virkelyst og gode idéer til nye klimavenlige løsninger ude blandt de danske landmænd. Det lytter vi til i Socialdemokratiet. Det handler blandt andet om gylle og gødning, tilsætningsstoffer til husdyrfoder og ikke mindst pyrolyse, som har et kæmpe potentiale.

Det landbrug, som jeg kender, går konstruktivt ind i debatten om erhvervets rolle i den grønne omstilling. Med mere end 30.000 danske landmænd i ryggen, har Landbrug og Fødevarer meldt ud, at man har som vision at være klimaneutrale i 2050. Vi er ikke altid helt enige om, hvor snittet skal ligge. Men retningen, den er vi enige om. Fremtidens landbrug skal være mere grønt.

Vi har allerede afsat milliarder til udtagning af nogen af de mest klimabelastende lavbundsjorde. Men det er kun rimeligt, at landbruget også selv er med til at løfte ansvaret. Derfor skal nogle af de støttekroner landbruget hvert år får være grønne i fremtiden. Det skal også ses i lyset af, at EU's landbrugsstøtte i øjeblikket er til forhandling, hvor der lægges op til en grøn omlægning af støtten. Og her skal Danmark ikke hænge i bremsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man kan let få den tanke, at Bæredygtigt Landbrug hverken støtter Landbrug og Fødevarers vision om et klimaneutralt landbrug eller den klimalov, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Det er jo en ærlig sag ikke at bekymre sig synderligt om klimaforandringerne og afvise tanken om et bindende klimamål. Men det er nok lettere at tage en seriøs debat, hvis udbryder-foreningen Bæredygtigt Landbrug melder kulør. Støtter det mindretal, som Bæredygtigt Landbrug repræsenterer, Danmarks reduktionsmål? Og mener I, at også landbruget skal bidrage til den grønne omstilling?

I givet fald, ville det være uhyre spændende, om Peter Kiær og Co. ville benytte lidt af deres megen spalteplads i diverse medier til at fortælle om deres egne idéer og visioner. I mellemtiden fortsætter Socialdemokratiet arbejdet for et nationalt kompromis, som viser vejen til et landbrug som er måde både økonomisk og klimamæssigt bæredygtigt.