Automatisk oplæsning:

Minister lover at lytte til landbruget

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Landbrugets nye minister Rasmus Prehn (S) lovede på et bedriftsbesøg i dag, at han vil have et tæt samarbejde og dialog med erhvervet. Det glæder Carl Christian Pedersen, der repræsenterer de nordjyske landmænd. Han var med for at fortælle den nye minister om de nordjyske udfordringer.

Ændrede frister for etablering af efterafgrøder. Andre virkemidler end tiltag på landbrugsjorden for at sikre Limfjordens vandmiljø. Udvikling af en industri i Nordjylland, der kan udvinde protein af græs og andre restprodukter fra landbruget.

Det var et par af mange budskaber, som formand for Agri Nord og formand for Nordjysk Landbrug, Carl Christian Pedersen, i dag serverede for Rasmus Prehn, der er ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

- Der er store regionale forskelle fra landsdel til landsdel, og vi er nødt til at gøre ministeren opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i Nordjylland, siger Carl Christian Pedersen.

Ministeren var på besøg hos økolog Per Bundgaard i Vadum, der har en bedrift med 160 malkekøer, kødkvæg og 1.500 hektar planteavl. Her fik han kaffe og rundvisning i både kostald og maskinhus.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Nu skal jeg bruge noget tid på at sætte mig ind i sagerne, og jeg vil rigtig gerne have et godt samarbejde og en god dialog med landbruget. Jeg har fået rigtig meget inspiration her i dag, og jeg vil fremover bruge jer som sparringspartnere og lytte til jer, sagde ministeren efter rundvisning på gården.

Ser frem til handling

Et af de emner, der blev diskuteret ved køkkenbordet, var datofristerne for efterafgrøder. De skaber problemer for landmændene i Nordjylland, fordi de skal sås til en bestemt dato. En dato, der som regel ligger før den nordjyske høst.

- Jeg har fået ny viden, som jeg kan tage med hjem og arbejde videre med, og det er klart, at vi skal lytte til dem, der har forstand på tingene, sagde Rasmus Prehn.

rich-media-1
I dag var Carl Christian Pedersen (t.v.), formand for Agri Nord og Nordjysk Landbrug, og Anne Ahrnung, direktør i Landbrug og Fødevarer, med til at klæde den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, godt på til opgaven. Pressefoto.

Han understregede dog også, at han vil lytte til andre eksperter og kritikere og ud fra alle informationer finde fælles løsninger.

Netop datotyranniet er et af de punkter, Anne Ahrnung, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, håber på, at ministeren vil ændre på.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for at blive inviteret tættere på til dialog og samarbejde, men vi vil også gerne se nogle resultater, siger direktøren, der håber, at det kommende samarbejde kan blive en løftestang til at få ændret på de rammevilkår, der i dag bremser erhvervet.

Mere samarbejde

Den nye fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister har allerede indenfor de første 14 dage i sit nye embede besøgt flere landbrug, og turen går videre sydover på flere gårdbesøg i den kommende tid.

Carl Christian Pedersen håber at se mere til ministeren i det nordjyske og inviterede ham til at komme igen og deltage i et møde i netværket for bæredygtig landbrugsudvikling.

- Ministeren virkede oprigtigt interesseret i vores erhverv, og jeg ser frem til samarbejdet og et stadig stærkt nordjysk landbrug i udvikling og vækst, siger Carl Christian Pedersen.