Fra 2018 til 2019 faldt antallet af heltidslandbrug markant.

I løbet af de seneste ti år er der blevet 3617 færre heltidslandbrug i Danmark.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

I 2010 var der 12.412 heltidslandbrug. I 2019 var tallet faldet til 8795.

Faldet er det næststørste efter 2016. Her faldt antallet af heltidslandbrug fra 10.776 til 9789. I samme periode er deltidsbedrifterne også faldet. I 2010 var der 19.763, i 2019 var antallet faldet til 16.423, et fald med 3340.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge Seges' erhvervsøkonomiske chef, Klaus Kaiser, er udviklingen naturlig.

- Det er et led i den almindelige strukturudvikling. Der kommer færre landbrug, til gengæld er de større. Det gør man blandt andet for at opnå stordriftsfordele, for eksempel ved at nedbringe enhedsomkostningerne, siger han.

- Som regel er det større landbrug, som opkøber mindre landbrug, både heltids-og deltidslandbrug. Det skyldes, at det ofte er vanskeligt at få god økonomi i de mindre landbrug, med mindre der er tale om niche- eller specialproduktion. Ofte er det også ældre landmænd på mindre landbrug, der ophører, siger han.

Han fortæller, at det er en udvikling, som har været i gang i årtier.

- Udviklingen går tilbage til 50'erne, hvor man for alvor mekaniserede landbruget. Der er cirak forsvundet fire procent heltidslandbrug om året i samtlige årtier siden da, siger han.

Nogle år går det dog stærkere som fra 2018 til 2019. Det er der også en god forklaring på, fortæller han.

- Der er flere ting, der spiller ind på tempoet for strukturudviklingen, og det er ikke en lineær udvikling. En af de væsentligste er konjunkturerne. Når økonomien er god, har flere overskud til at tænke i investering og ekspansion. Samtidig er der typisk lettere adgang til finansiering, når konjunkturerne er gode. Så nogle år går det lidt stærkere, og så ser man typisk en stabilisering i de efterfølgende år, og det vil vi formentlig også se denne gang, siger han.