Forskning og information om landdistrikter er nu samlet på Videncenter for Landdistrikters nye vidensbank.

En ny vidensbank skal gøre det nemmere at blive klogere på eksisterende forskning og erfaringer fra og om landdistrikterne, skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

I vidensbanken, der drives af Videncenter for Landdistrikter, kan man blandt andet blive klogere på den moderne landsby i en ny rolle, udvikling af erhverv i landdistrikterne - eller læse mere om erfaringer fra områder med ophævelse af bopælspligt.

Vidensbanken gør det muligt at finde information om tendenser og udviklingsvilkår i landdistrikterne og danner samtidig ramme for, at denne lære kan deles på tværs af hele landet.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard udtaler:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landdistrikterne udgør et forholdsvis lille forskningsfelt i Danmark, så det er helt afgørende, at såvel forskningen som den viden, der findes rundt i landet, bliver samlet og gjort tilgængelig for borgere, myndigheder og beslutningstagere, siger han og fortsætter:

- Vores mission, som fællesråd, er at samle, dele og kommunikere om landdistrikternes udviklingsvilkår- og muligheder. Vidensbanken er et væsentligt virkemiddel i det arbejde, som sker lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt.

Også på Center for Regional- og Turismeforskning, som er en del af Videncenter for Landdistrikters advisory board, glæder man sig over den nye vidensbank.

- At bedrive forskning handler i høj grad om at opdyrke faglige netværk, hvor vi kan inspirere og udvikle hinandens viden. Jo mere vi formår at mødes på tværs, og jo flere fælles interessefelter vi får øje på, des bedre bliver vores chancer for at udvikle spændende fælles forskning, siger Anne Thomas, som er direktør for Center for Regional- og Turismeforskning. Hun fortæller, hvorfor Vidensbanken er nødvendig:

- Viden om landdistrikter strækker sig over rigtig mange felter, og vi sidder flere eksperter spredt i landet fra Nexø til Esbjerg. Videncenter for Landdistrikter giver os muligheden for ét samlet overblik og en styrket fælles indsats.

Videncenter for Landdistrikter beskæftiger sig med og belyser generelle virkemidler til landdistriktsudvikling ved at indsamle og formidle aktuelle forskningsrapporter. Vidensbanken er for alle, der ønsker at få del i og dele ud af viden om og forskning i landdistrikterne.

Videncenteret giver mulighed for, at kommuner og lokalsamfund i højere grad kan få indblik i relevant forskning og blive bedre til at bruge hinandens erfaringer. Det vil således også være muligt at indsende lokalt producerede rapporter eller redskaber, som kan deles gennem vidensbanken.