På Flemstoftegården tygger to helt nye Axial Flow sig igennem rajsvingel-høsten, som frøkonsulent spår, bliver en mere hyppig sort i fremtiden.

Aftensolen maler de to nye Axial Flow-mejetærskere endnu mere røde, end de i forvejen er. Der høstes rajsvingel på Flemstoftegården, og det er med stor tilfredshed hos både mejetærskerpilot og frøavlskonsulent.

- Målet var 1.000 kg pr. hektar og opmålingen viser, at vi har høstet cirka 1.700 kg råvare med en forventet renvare på cirka 1.450 kg pr. hektar, så det er rigtigt fornuftigt, fortæller Lars Andersen, medindehaver af Flemstoftegården I/S mellem Slagelse og Næstved, hvor han sammen med faderen driver cirka 1.000 hektar planteavl samt en slagtesvineproduktion på årligt 37.000 svin.

- Det har lagt 11 dage på skår, og det går rigtigt fint med at samle græsset op.

rich-media-1
Lars Andersen er medejer af Flemstoftegården, som han driver sammen med faderen.

Foruden Rajsvingel, så dyrkes der også strandsvingel og alm rajgræs på ejendommen, og alt græsfrøet skårlægges og samles op med pick-up bordene.

- Vi skal over 135 hektar med frø, hvor hovedparten er alm rajgræs, som udgør 90 hektar.

Men måske kommer de 20 hektar rajsvingel til at fylde mere i fremtiden, ikke bare hos Flemstoftgården, men også generelt i Danmark.

rich-media-2
Udbyttet ser ganske fornuftigt ud i årets rajsvingel-høst på Midtsjælland.

Det spår frøavlskonsulent Bernt Rasmusen i hvert fald:

- Det er vores nye håb inden for fodergræsser, da vi har kombineret det bedste fra strandsvingel og rajgræs. Rajgræs giver den høje fordøjelighed og dermed gode mad til køerne, mens strandsvingel giver den gode stråstyrke og dermed det store tørstofudbytte, fortæller Bernt Rasmusen, frøavlskonsulent hos DLF.

- Sorten her er Fojtan, og den er ét af de første kvantespring fremad inden for denne art, da vi her har øget fordøjeligheden i strandsvingel-delen. Den begynder at minde om rajgræs i fordøjelighed, men med klart større stråstyrke. Det betyder, at græsset vil have en mindre tendens til at gå i leje i slætgræs-marken, og det er en kæmpe fordel rent udbyttemæssigt.

rich-media-3
Frøavlskonsulent Bernt Rasmusen spår om en stor fremtid for rajsvingel i Danmark.

Han fortæller dog, at der fortsat er tale om en meget lille art rent udbredelsesmæssigt.

- Vi har nok omkring 1.000 hektar i Danmark med rajsvingel, men det er noget vi tror kan blive langt større, da udbyttet-potentialet er rigtigt spændende.

Græsset lægges på skår

Samtlige af de 135 hektar frøgræs i markplanen hos Flemstoftegården lægges på skår med bedriftens to BCS-fingerklippere.

- Vi høster med pick-up, da vi på den måde for at skåner maskinerne i frøhøsten, da vi har et langt jævnere flow igennem maskinen. Desuden får vi også en langt mere ens afmodning af græsset, fortæller Lars Andersen, som forud for høstsen 2020 har fået leveret to nye Case IH Axial Flow 8250 mejetærskere med 35 fods skæreborde.

rich-media-4
Alt frøgræsset på Flemstoftegården skårlægges forud for høst.

- Vi kunne godt have kørt med 40 fod på maskinerne, men vi har en del kuperet jord, og der synes jeg det bliver for voldsomt med 12 meter skæreborde.

Der er genvalg til Axial Flow på bedriften, som specielt er glade for den enkelthed der er over maskinerne:

- De er lette at indstille og laver en utrolig god renvare i frøet. Desuden er kapaciteten også stor i kornet med rotorprincippet.

Og det er skam ikke forbi, at man ikke bruger halmen på den midtsjællandske bedrift. Man presser årligt 5.500 ton halm med to bigballepresser til bedriftens egne halmfyre samt til varmeværk.

rich-media-5
Udbyttet blev 1.700 kg råvare med en forventet renvare på cirka 1.450 kg pr. hektar.