Forhold vendes op og ned her i krisetiden - men der er stadig er noget at glæde sig over.

Virkeligheden er med ét slag ændret. Lige nu gælder det om at hjælpe alle de sektorer, der er ramt økonomisk - og at leve og virke i hver sin boble, samtidig med at vi lærer af situationen og stadig tør planlægge fremtiden.

Nu som altid er det vigtigt at have både planer og drømme. Ikke bare drømme om at se venner og familie igen til store sammenkomster - men også drømme for samfundet, hvor vi igen går i teater, til koncerter, rejser og producerer.

Meget er vendt op og ned i denne situation - også for landbruget og fødevaresektoren, der stadig producerer på fuld kraft.

Før den nuværende situation blev banker med mange landbrugskunder ofte kategoriseret som truede. Nu lyder der andre toner f.eks. fra Vestjysk Bank:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landmændene er de bedste erhvervskunder, vi har lige nu. De er med til at holde humøret oppe i banken, siger adm. direktør Jan Ulsø Madsen til Børsen.

Det er en positiv melding for landbruget midt i en svær tid - men ikke nogen sovepude. Landbruget ved om nogen, hvor hurtigt forholdene kan vende på grund af udefrakommende begivenheder. Og vi ved i landbruget, at selvom der kommer hjælp i større - eller mange gange mindre - omfang (tænk på den såkaldte tørkepakke), er det erhvervet selv, der skal yde en kæmpe indsats for at komme ud af krisen.

Sådan bliver det også med den nuværende krise.

Så mens pengene fornuftigt nok lige nu fosser ud af statskassen - og vi alle kan glæde os over, at der er noget at tage af - må vi tænke på strategier fremadrettet. Her er det intensiverede, bæredygtige, klimavenlige danske landbrug et godt ben at stå på. Det giver råvarer til slagterier og mejerier samt vegetabilske fødevarer til os alle. Det giver penge fra eksporten. Det giver et positivt bidrag i de klimaforhandlinger, der stadig foregår, og hvor det er vigtigt ikke bare at tale reduktion men også om positive bidrag. Hvor er det dejligt, at Danmark er et landbrugsland - også i denne tid.