Fødevareminister Mogens Jensen og formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild var mandag til regionalt stormøde hos Sagro i Herning med små 120 deltagere.

Fødevareministeren, der er valgt i Herning-kredsen, understregede, at dansk landbrug skal gøre det bedre på klimaområdet.

- Det er ikke let at gøre et dansk landbrug endnu grønnere, men det er den vej, vi skal, fødevareminister sagde Mogens Jensen.

Mogens Jensen adresserede de sager, der har været med fejlbehæftede data fra Aarhus Universitet. Han understregede dog samtidig, at selv med fejlene indregnet er landbruget stadig for langt fra at må målene for udledning, skriver Sagro i en pressemeddelelse.

I det hele taget var fødevareministeren rundt om mange fakta-baserede emner og vurderinger af de forudsætninger, der er lagt til grund for blandt andet Landbrugspakken. Det kommer til at ske i dialog med Landbrug & Fødevarer og EU.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi skal være sikre på at beskytte vandmiljøet, sagde han og lagde ikke skjul på, at der ligger nye og vanskelige udfordringer i den kommende vandplansperiode, som forudsætter, at vi i Danmark tør tænke nyt, sagde ministeren.

rich-media-1
Fødevareminister Mogens Jensen til debatmøde hos Sagro i Herning. Pressefoto.

Mindre bureaukrati

Mogens Jensen lovede de fremmødte landmænd, at han er optaget af at reducere bureaukrati og bøvl, og at han deler frustrationen over IT-problemer i Landbrugsstyrelsen og manglende eller forsinkede udbetalinger af støtte.

Under spørgerunden svarede Mogens Jensen blandt andet, at han har fokus på, hvordan ulve udgør et problem for blandt andet fåreavlere.

Her fik han også muligheden for at fortælle om regeringens ønsker til de såkaldte CAP-forhandlinger, hvor dansk landbrugs interesseret ikke ligger på linje med den polske landbrugskommissærs.

Han fik her også ros for at gøre noget for landbruget og blev opfordret til at stå på mål for landbruget og være med til at fortælle de positive historier.

- Landbruget fortjener, at der tegnes et mere nuanceret billede, sagde Mogens Jensen.

Godt image i Danmark

Også Martin Merrild kredsede om landbrugets image, og han slog fast, at det slet ikke står galt til, som nogle vil gøre det til med både befolkningens holdning og mediernes dækning af landbruget.

Han sammenlignede med voldsomme demonstrationer mod landbruget i både Holland og Tyskland.

I Tyskland trak en landbrugskritisk demonstration 25.000 mennesker. I Danmark bød Landbrug & Fødevarer små 45 demonstranter på kaffe til en fredelig demonstration i København.

Ifølge L&Fs opgørelser havde 15 procent af befolkningen i 2011 en negativ holdning til landbruget, mens det i 2019 kun er seks procent.

- Så lad nu være med kun at læse de negative historier i pressen. Det er kun jeres omgivelser, der så vil synes at i er gamle og trælse at høre på, sagde Martin Merrild.

Han tilskriver holdningsændringen de gode kampagner, som L&F har kørt og samtidig de alliancer, som er indgået med traditionelle "modstandere".

Og selv om han var betænkelig ved at melde så klart ud omkring L&Fs klimaambitioner, afstedkom kom det, at der i debatterne op til folketingsvalget var fokus på netop dét. Efterfølgende har L&F arbejdet med at konkretisere, hvad der kan gøres for at nå målene.

- Vi spiller med på alt der, der går den rigtige vej, og som gør det muligt stadig at drive landbrug, sagde han.