En skrækhistorie om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet.

Der blev pustet til pesticidskrækken, da medierne i november kunne berette om en stigning fra 2017 til 2018.

Ifølge GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, der har fremlagt rapporten for en række interesseorganisationer, skulle hovedårsagen være, at man nu måler for flere pesticider. Men dette er ikke sandt, viser en aktindsigt lavet af Bæredygtigt Landbrug. Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en artikel

Den virkelige årsag er, at det er to forskellige datasæt, der bliver sammenlignet.

Det ene datasæt er den operationelle overvågning, og den anden er kontrolovervågningen. Disse to datasæt bliver lavet skiftevis i årene 2017-2021. Det vil sige, at 2017, 2019 og 2021 kan sammenlignes, og det samme kan 2018 og 2020.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forskellen er, at i de ulige år tager man prøver fra næsten alle GRUMO-indtag, mens man i de lige år kun tager der, hvor man har viden om eller mistanke om, at der vil være noget. Det vil sige, at man tager en masse rene prøver væk for at se på udviklingen de steder, hvor der allerede er eller kan være risiko for at komme over kravværdien på 0,1 mikrogram.