Jyske Markets: Tendensen i afgrødemarkedet var i går positiv med lette prisstigninger til de primære afgrøder.

Short covering forud for fredagens USDA rapport der sætter fokus på de amerikanske afgrødelagre pr. 1. marts samt opdaterede forventninger til de amerikanske afgrødearealer, baseret på landmændenes egne forventninger, er i fokus. At tyde ud fra prisstigningerne har markedet en lunken fornemmelse, og benytter derfor lejligheden til at reducere eksponeringen mod yderligere prisfald. Fondene holder rekord solgte positioner i majs, og dermed er der på den korte bane risiko for, at en lille gnist kan antænde et festfyrværkeri i kornmarkedet, hvis fondene bliver tvunget til at tilbagekøbe deres solgte positioner ? et såkaldt short squeeze.

Det centrale USA viser tegn på forårstemperaturer fra starten af april, men overnormal nedbør ser ifølge vejrprognoserne ud til at fortsætte de kommende 30 dage. Kombineret med oversvømmelser, der blot har udsigt til at tiltage de kommende to-tre uger i takt med at sneen smelter i nordlige stater som Minneapolis og North Dakota, så kan der forventelig stadig gå en rum tid, inden Missouri floden vender tilbage til sine normale vandstand.

Oversvømmelserne kan stadig begrænse vårhvedearealerne i visse områder, men usikkerheden heromkring er stadig stor. Dette kan også direkte aflæses på vårhvedefuturen i Minneapolis, der prismæssigt ikke nær har oplevet samme priskorrektion som i vinterhvedemarkedet. Vejrmarkedet begynder at vise sine spæde tegn.

Soja

Sojamarkedet er i øjeblikket fanget i et spind af divergerende nyheder. Efterspørgselsvæksten er et stort spørgsmålstegn, dels med en uforløst handelsaftale mellem Kina og USA, dels den afrikanske svinepests hærgen i Kina, med en svinebestand der er i frit fald. Sidste uges opgørelse over fondenes sojabønne positioner viste at fondene holder 87.000 solgte kontrakter, hvilket dog er en reducering på små 30.000 kontrakter i forhold til ugen før.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samme tendens ses i sojaskrå hvor fondene nu holder solgte positioner på 30.000 kontrakter ? en reducering på 15.000 kontrakter i forhold til ugen før. Taget de store amerikanske sojalagre i betragtning, samt friske forsyninger ud af Sydamerika, er det i øjeblikket svært at være voldsomt prispositiv, men en handelsaftale med Kina ventes at supportere afgrødemarkedet i sin helhed.

På den korte bane er vi let prisoptimistiske, men på den længere bane har vi svært ved at se, hvor de store prisstigninger skal komme fra, indtil der er mere klarhed over forsyningsbalancen for næste sæson. De seneste par ugers prisstigninger i sojaskråen er primært kommet til udtryk på de nære og gammelhøst terminer, mens bevægelserne på de længere terminer på ny høst har været mere afdæmpet.