Arlas sender brev til andeshaverne om mælkepriserne i februar. Acontopris for både konventionel og økolgisk mælk er uændret.

Arlas acontopris for konventionel mælk forbliver uændret fra den 1. februar 2019. Dermed er Arlas acontopris for konventionel mælk, baseret på non-GM foder, og for dem der har indberettet data til Arlagården Plus, 250,3 øre pr. kg.

Arlas acontopris for økologisk mælk er uændret fra 1. februar 2019. Dermed er Arlas acontopris for økologisk mælk, for dem der har indberettet data til Arlagården Plus, 325,9 øre pr. kg.

Såfremt det økologiske medlem har besluttet at benytte EU's undtagelser til at bruge ikke-økologisk foder, nedjusteres acontoprisen med 22,3 øre/kg til 303,6 øre pr. kg.

I den sidste halvdel af 2018 faldt de europæiske mælkemængder til under 2017 niveau. Det ser ud til at sidste sommers tørkepåvirking på foderlagrene, er begyndt at få indflydelse på produktionen i alle områder. Som et resultat heraf er industrimarkederne blevet holdt oppe bedre end forventet, med smørpriser der forbliver stabile og ostepriser der forbedres. SMP markedet stabiliserer sig med stærk efterspørgsel fra Kina og Mellemøsten, hvor manglen på europæisk mælk presser priserne op. SMP handles nu over interventionsprisen for første gang siden medio 2017.

Stabilt marked

Det økologiske marked er fortsat stabilt med de seneste prisstigninger, som opretholder de ønskede volumener for at efterkomme efterspørgslen.

Udsigten for mælkeprisen for de kommende måneder er stabil med håb for en positive udvikling senere på året.

- For konventionel mælk er fedtværdien 29,95 kroner per kilo, og proteinværdien er 32,94 kroner per kilo.

- For økologisk mælk er fedtværdien 40,01 kroner per kilo, og proteinværdien er 44,01 kroner per kilo.

- Forventet efterbetaling og rente for 2019 er 7,6 øre, og forventet konsolidering er 10,9 øre.

- Tillæg for non-GM foder er 1 eurocent (7,4 øre) ? dette kommer i anvendelse i takt med at andelshavere på de enkelte markeder inviteres til at indgå kontrakt om mælk baseret på non-GM foder.

- Arlaprisen er 273,6 øre per kilo konventionel mælk og 349,2 øre per kilo økologisk mælk.