Lise Bech (DF) ønsker, at der skal sikres bedre vilkår for de unge, som skal overtage landbruget.

Hvad er DF's visioner for landbruget de næste par år?

- At flere får øjnene op for, at vi skal være stolte af danske fødevarer, som er nogen af verdens bedste. Alle danskere har kendskab og adgang til gode, sunde og lokale fødevarer. Flere svin slagtes i Danmark. Det skal være mindre attraktivt for landmanden at slagte i udlandet. Det handler om dyrevelfærd og om at beholde arbejdspladser i Danmark.Det statslige dyrevelfærdsmærke, som nu er på kød fra grise og kyllinger, udvides til også at anvendes på andre kødprodukter. Vi skal sikre bedre vilkår for generationsskifte. Det er af afgørende betydning, at flere unge landmænd kan overtage bedrifter, da næsten halvdelen af de nuværende ejere af bedrifter er ældre landmænd. Det kan blive et betydeligt samfundsproblem, hvis vi ikke får sikret bedre vilkår.

Hvordan ser DF fremtiden for landbruget de næste 10 år?

- Vi skal fortsat arbejde for rimelige rammevilkår for landbruget. Det er af afgørende betydning, at vi har produktion i landdistrikterne for at sikre bosætning, vækst og udvikling i yderområderne. Landbruget skal være bæredygtigt og med god dyrevelfærd, hvilket jeg også synes, vi ser, at det er det, erhvervet selv ønsker.

Hvilke udfordringer har landbruget?

- Vi ser en debat, der i høj grad er baseret på følelser i stedet for på fakta. Det er en udfordring, at flere og flere bor i byerne og ikke har nogen tilknytning til landbruget og det, der foregår udenfor bygrænsen. Derfor skal vi blive ved med at fortælle den gode historie, at dansk landbrug de seneste 30 år har øget produktionen og samtidig reduceret miljøbelastningen. Dansk kødproduktion er blandt verdens mest klimaeffektive målt per produceret enhed.

Kan landbruget se frem til flere hjælpepakker?

I hjælpepakken har vi vedtaget, at vi primo 2019 gør status, og i den forbindelse vil vi overveje, om der er behov for yderligere tiltag. Dette på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan sikre et mere stabilt landbrugserhverv.

Bliver landbruget et valgtema ved det kommende valg 2019? Hvilke emner?

Ja, det kan jeg godt forestille mig. Der er undersøgelser, der viser, at mange danskere vægter klima og miljø højt. Det er landbruget jo i høj grad en del af.