De sønderjyske planteavlskontorer byder på masser af viden og nyheder om majs, roer, græs og efterafgrøde-blandinger i Sivkro tirsdag 21. august.

Tørken her i vækstsæsonen får indflydelse på den traditionsrige sønderjyske grovfoderdag arrangeret af de fire planteavlskontorer og en række sponsorer.

Grovfoderdagen i forsøgsmarkerne i Sivkro ved Hellevad bliver i år rykket 14 dage frem og gennemføres tirsdag 21. august kl., 9.30-15. Der ventes et par hundrede deltagere i grovfoderdagen.

- Afgørende for datoen er det forventede høsttidspunkt for majs. Vi forsøger at gennemføre dagen på et tidspunkt lige inden høst, så alle har tid og mulighed for at komme og deltage, siger planteavlsrådgiver Nis Callesen, LandboSyd, på vegne af arrangørerne.

De sønderjyske planteavlskontorer inviterer til dagen i samarbejde med DLF, Limagrain, KWS, agaSAAT og Strube. Konsulenter og rådgivere viser om formiddagen rundt i parcellerne med majs, græs og roer, og der bliver mulighed for at hente masser af viden om afgrøderne samt stille spørgsmål.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Som noget nyt bliver der om eftermiddag godt tid til at sætte sig ind i forskellige efterafgrødeblandinger. Desuden bliver der sat fokus på nogle nye sorter til ærtehelsæd samt fremvisning af hestebønner og solsikker, der måske kan blive fremtidens GMO-frie foder. Også afgrødernes kvittering for vanding bliver berørt.

Bag Grovfoderdagens program står ud over de deltagende firmaer planteavlskonsulenterne Ole B. Hansen, LRS, Lise Wendt Moeskjær, LHN, Nis Callesen og Jens Good, LandboSyd samt Carsten Clausen Kock, SLF.