Formanden for Landbrug og Fødevarer er tilfreds med, at pant i betalingsrettigheder ikke skal tinglyses.

Det er positivt, at der nu lægges op til at revidere loven, så landmænd fortsat kan pantsætte deres EU-betalingsrettigheder ved at lade det registrere i Landbrugsstyrelsen, og altså ikke skal lade pantsætningen tinglyse.

Det mener Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild.

I juli fastslog Vestre Landsret, at betalingsrettigheder er et formueaktiv. Det betyder som udgangspunkt, at der skal ske tinglysning af en eventuel pantsætning. Det er den hovedregel, som der nu afviges fra vedrørende betalingsrettighederne.

- Systemet med at meddelelse til styrelsen var tilstrækkelig sikringsakt var billigt og ubureaukratisk, og fungerede fint. Derfor har vi peget på, at loven skulle justeres, så den model også kunne bruges i fremtiden. Skal der ske pantsætning af betalingsrettighederne, så ville det blive dyrt for en gruppe af landmænd, der i forvejen er presset på økonomien, siger Martin Merrild.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I forslaget, der er i høring frem til 18. december, lægges der op til, at gebyret for at registrere pantsætningen i Landbrugsstyrelsen sættes op.

- Det er beklageligt og unødvendigt, hvilket vi selvfølgelig vil påpege i vores høringssvar, understreger Martin Merrild.