I den nye finanslov er der afsat 3,1 milliarder kroner til at sænke bo- og gaveafgiften til 5 procent frem mod 2020.

Med den nye finanslov, der blev vedtaget den 19. november, sikrer regeringen en markant forbedring af rammevilkårene for familieejede virksomheder. Det vækker blandt andet glæde hos formanden for Sektionen for Større Jordbrug, godsejer Frederik Lüttichau.

Fem procent

I den pressemeddelelse som Skatteministeriet udsendte i forbindelse med at aftalen om finansloven faldt på plads, skriver ministeriet blandt andet, at de generelle vilkår for de familieejede virksomheder skal være bedre, når virksomheden overdrages til et nyt familiemedlem.

Konkret betyder den nye aftale, at bo- og gaveafgiften gradvist sænkes fra de nuværende 15 procent til cirka 5 procent i 2020. Der er afsat i alt 3,1 milliarder kroner til formålet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Klar sejr

Hos Sektionen for Større Jordbrug er der glæder over det nye tiltag, og formand Frederik Lüttichau beskriver den nye aftales som en stor sejr for sektionen og for dens medlemmer.

- En sænkelse af generationsskiftebeskatningen har været blandt vores absolutte mærkesager i en årrække, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vores vedvarende pres har været en helt afgørende faktor for, at vi nu i dag kan sige, at det er lykkedes at få påbegyndt afskaffelsen af den beskatning, der har været et urimeligt og uhensigtsmæssigt kapitaldræn fra de små og mellemstore virksomheder, skriver Frederik Lüttichau i sin kommentar.

En hæmsko

Det ofte vanskelige generationsskifte er et særdeles varmt emne dansk landbrug, hvor gennemsnitsalderen for bedriftsejere er støt stigende, og Frederik Lüttichau beskriver bo- og gaveafgiften som en hæmsko for udviklingen på mange større jordbrugsbedrifter.

Når satserne for nedtrapningen bliver fastlagt i 2016 vil det ifølge Frederik Lüttichau sikrer en forudsigelighed for de landmænd og virksomhedsejere, der står over for et generationsskifte, hvilket giver bedre muligheder for at planlægge et generationsskifte.

Netop derfor mener Frederik Lüttichau også, at er nyheden om nedtrapningen af afgiften er en af de bedste nyheder for erhvervet i lange tider.