Et leasingtilbud på grundlag af en menneskelig vurdering er ifølge succesfuld maskinhandler mere værd end et hurtigt automat-svar fra en computer.

Administrerende direktør Hans Øbakke, har stor succes med at omsætte brugt materiel i sine forretninger Øbakke A/S og Sivertsen A/S, og det tilskriver han firmaets samarbejde med Nykredit Leasing.

Han fortæller, at cirka 75 procent af maskinsalget finansieres med leasing, og inden for landbrugssegmentet også i vid udstrækning med købekontrakter, som Nykredit Leasing også tilbyder.

- Det er blot et spørgsmål om at sætte et flueben, når vi sidder ved computeren eller iPad'en, siger Hans Øbakke, som tilføjer, at det sparer masser af tid at klare arbejdet online.

Dialog med kunde

- Det er perfekt at sidde med kunder og kunne sige med det samme, at maskinen koster det og det pr. måned, siger Hans Øbakke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han forklarer, at der er mange håndtag at skrue på ved sammensætningen af et leasingtilbud fra Nykredit Leasing, og at den endelige løsning er afhængig af faktorer som udbetaling, maskinernes holdbarhed og aftalens løbetid, som kan ændres, hvis kunden ønsker det, og udstyret tilsiger det.

- Så kan vi i en dialog finde frem til, at kunden måske ønsker færre eller flere måneder, og så kan vi straks give svar på, hvad prisen så er, siger Hans Øbakke.

Han er helt bevidst om, at alle leasingselskaber har online-værktøj, men han synes, at Nykredit Leasings model har flere fordele i forhold til andres.

Hjælper nye i gang

Blandt andet forstår Nykredit Leasing, ifølge Hans Øbakke, at håndtere specielle maskiner og specielle forespørgsler.

- Leasingselskaber har selvfølgelig regler, som de skal leve op til, men ofte kan vi deltage i finansieringen alligevel, selvom der er nogle helt specielle forhold, fortæller Hans Øbakke.

Han forklarer, at det også kan dreje sig om kunder uden historik, som Hans Øbakke kender fra tidligere, og som han derfor kautionerer for.

- Det får på den måde værdi at have en personlig relation, og vi vil gerne hjælpe folk i gang. Jeg elsker at starte nye selvstændige op, for det grundlægger næsten altid et livslangt forretningsforhold, siger Hans Øbakke.

Succes med brugtsalg

- Vi har også stor succes med at komme af med det brugte materiel, fordi vi kan håndtere det i forhold til Nykredit Leasing.

- Men det hænger også sammen med, at vi nogle gange kautionerer for kunderne, siger Hans Øbakke.

Han mener ikke, der er den helt store risiko ved det.

- Det betyder, at vi kommer af med de brugte maskiner, og vi kan jo hente maskinerne igen, siger Hans Øbakke som begrundelse for nogle gange at kautionere. Han understreger dog, at det kun drejer sig om brugt materiel.

Samspil

Hos Nykredit Leasing nikker finanskonsulent Kim S. Hansen genkendende til Hans Øbakkes gode erfaring med selskabet.

Han kom ind i Nykredit Leasing med 20 års erfaring fra maskinhandlerbranchen.

- Ofte ser vi, at kunden skulle have haft maskinen i går. Og jeg kender udmærket til det, at man skal kunne strikke et tilbud sammen hurtigt. Men det sker slet ikke, hvis kunden slutter af med at sige, at han lige skal i banken, siger Kim S. Hansen.

Han oplever, at Nykredit Leasings rolle er, at hjælpe med at gøre handler færdige og sikre, at kunderne hurtigt får deres maskiner.

- Og derfor skal de leverandører, der vælger os, have tiltro til, at vi er den rigtige samarbejdspartner, siger han.

Hurtig og flexibel

Kim S. Hansen mener faktisk, at det er helt afgørende, at kunne handle hurtigt og fleksibelt som leasingselskab.

- Derfor bruger vi heller ikke blot en autoskabelon til at udforme tilbud efter. Vi går ind og vurderer hver enkelt kunde, og hvad der skal finansieres, siger Kim S. Hansen.

Kvalitet før hastighed

Han understreger, at leasing af maskiner er et fokusområde for Nykredit Leasing, som viser stor tilstedeværelse.

Både Kim S. Hansen og Hans Øbakke er helt enige om, at det ikke kun er hastigheden, men i høj grad kvaliteten af et tilbud, der er afgørende.

- Vi har individuelle svartider, men i vores samarbejde med forhandlere har vi forpligtet os til en hurtig svartid, hvor målet er en halv time, siger Kim S. Hansen.

Webportal sparer tid

Kim S. Hansen forklarer, at Nykredit Leasing benytter en webportal, som er integreret med det interne system.

- Det betyder, at hvis kunder ringer direkte til os, så har vi alle oplysninger til at råde og vejlede videre, forklarer Kim S. Hansen.

- Det betyder også, at når der for eksempel kommer en forespørgsel fra en af Hans Øbakkes forretninger, så informeres jeg. Og hvis kunden så ringer tre dage senere, betyder det, at vi ikke skal begynde forfra, og vi undgår at arbejde dobbelt, siger Kim S. Hansen.

Det sparer ifølge Hans Øbakke meget tid i forhold til tidligere.

Service til kunderne

Som maskinhandler kan Hans Øbakke i Nykredit Leasings online-system se de aftaler, han selv har udarbejdet til sine kunder.

Vi kan for eksempel se, når en leasingaftale er ved at udløbe, og så kan det være tiden at kontakte kunden for at høre, om det er aktuelt at udskifte maskinen.