Kapaciteten er sat væsentligt i vejret, efter Bo Lærkesen har udskiftet sin to akslet bælte-maskine til endnu en tre akslet hjul-maskine, som har en mere enkelt opbygning.

Indtil roekampangen 2020 kørte Bo Lærkesen fra Lærkesminde med to Grimme roe-optagere af hver sin type: En Grimme Rexor med 30 ton tankkapacitet og seks hjul fordelt på tre aksler samt en to akslet Grimme Maxtron med 20 ton tankkapacitet og en bælteundervogn på den forreste aksel samt hjul i bag på den styrbare bagaksel.

Men nu er Maxtron med bælterne skiftet ud til endnu en Rexor med hjul, og en tankkapacitetsforøgelse på cirka 40 procent.

- Vi stod og skulle udskifte Maxtron-optageren, og valget faldt på Rexor udfra et ønske om højere kapacitet, samt en mere enkelt maskine, som på den lange bane er billigere at holde vedlige - og strukturmæssigt, så er akseltrykket stort set ens på de to maskiner, hvis ikke det er lidt mindre på Rexor, fortæller Bo Lærkesen, indehaver af Lærkesminde, hvor 75 procent af de roer der tages op, er som maskinstation på både Lolland og Falster.

- Måden at tage sukkeroer op på, har ændret sig markant, siden 2017, hvor den primære transport af roerne blev flyttet fra traktor og vogn til lastbiler, fortæller Bo Lærkesen, som forklarer, at det blandt andet betyder, at der skal store mængder op i en fart til en rense-læssemaskine, og i det setup, er de store tre akslede maskiner at foretrække.

rich-media-1
Bo Lærkesen havde indtil denne sæson to Grimme roeoptager med hvert sit koncept. Foto: Morten Damsgaard.

Store tank-fordele

Men måske er de store tre akslede maskiner ikke helt så voldsomme ved jorden. Bo Lærkesen nævner blandt andet, at den større dækdiameter på Rexor gør, at trædefladen er overraskende stor på den tre akslet maskine.

- Og så er det heller ikke lige meget, om vi kan køre til enden på de lange træk, uden enten at skal have vognen med på siden, eller køre ud af rækkerne for at læsse af, påpeger Nikolaj Munk Mortensen, som er chauffør på den nyeste Rexor, som Lærkesminde har fået til sæson 2020.

Da Maskinbladet besøgte Lærkesmindes to Rexor optagere, kørte man på cirka 900 meter lange træk nær Rødbyhavn, og her passede det godt med aflæsning af roer i begge ender af marken, og selvom en tipvogn var med som stand-by, var det begrænset hvor meget vognen fik kørt.

rich-media-2
Den store tank-kapacitet har ligeså store fordele, fortæller Lærkesminde. Foto: Morten Damsgaard.

Enklere opbygning

I modsætningen til Grimme Maxtron, som har 13 ruller den renser roerne på, så foregår rensningen på Rexor med rouletter.

- Det er både lettere at få ukrudtet sorteret fra på rouletterne, ligesom det er lettere at få blad-rester sorteret fra i rouletterne, påpeger Bo Lærkesen, som blandt andet hentyder til de nye tillæg for topskiven på roerne.

- Det betyder, at vi topper roerne af meget øverligt, men dermed ikke får de sidste blad-rester af roen, som sidder længere nede. Det kan tilgengæld ske i rouletterne. Eneste minus ved rouletterne er, at de godt kan være en anelse mere hårde ved roespidserne, hvor der også er noget sukker gemt, men da roerne alligevel kommer over en rense-læssemaskine, som også kan være lidt hård ved spidserne, så er skaden her nok alligevel ikke særlig stor.

rich-media-3
Nikolaj Munk Mortensen til venstre er chauffør på den nye Rexor, mens Troels Hansen er chauffør på den nu tre år gamle Rexor. Foto: Morten Damsgaard.

Fordel med ens maskiner

Den nye Grimme Rexor, som Lærkesminde har investeret i til sæson 2020, er den nye Rexor-generation, hvor der er sket forbedringer flere steder på maskinen.

.- Udformningen af tanken er ændret, så man langt lettere kan se aflæsserbåndet i forhold til den gamle maskine. Der er også kommet et gummibånd, som holder igen på de første roer, når tanken er tom, så vi undgår hårde stød fra ringbåndet, også er kabinen opdateret, fortæller Nikolaj Munk Mortensen.

Designet på optageren er også ændret, men ellers er det begrænset, hvor store forskellene er mellem de to Grimme Rexor-maskiner, og det er en stor fordel igennem sæsonen.

- Da vi kører i døgndrift, når der er allermest travlt, er vi flere chauffører som skiftes til at køre med maskinerne, og her er det en kæmpe fordel, at maskinerne er bygget ens op, så hvis der opstår udfordringer, så kan man i mange tilfælde hjælpe over telefonen, eller se, hvordan den anden maskine opfører sig, fortæller Nikolaj Munk Mortensen.

rich-media-4
De to Grimme Rexor fotograferet tæt på Rødbyhavn. Foto: Morten Damsgaard.