Abonnementsartikel

Sjællandsk Gods øger kapaciteten med 30 procent på optageren, når pendlervogn i samme størrelse som optageren er med i marken.

Med en kapacitet på 1,5 hektar i timen for den tre akslede Ropa Tiger 6 optager, er der tale om et særdeles effektivt set-up hos Bregentved Gods, som nu er kommet igennem den første sæson med roer i markplanen.

- Vi øger kapaciteten med cirka 30 procent, når vi har pendlervognen med i marken, men det afhænger naturligvis af markernes udformning, fortæller Kenneth Jørgensen, maskinfører hos Bregentved Gods fra toppen af den gule selvkørende tyske Ropa-roeoptager, som med syv kilometer i timen tager endnu seks rækker roer op ad jorden.

Der er den kæmpe fordel ved Bergmann-vognen, at Bergmann køber aflæse-systemet direkte fra Ropa, så alle dele er ens på begge maskiner.

- Lars Erik Nielsen, Driftsleder Bregentved Gods

rich-media-1
Karsten Koch til venstre og Kennth Jørgensen til højre har taget største delen af roerne op hos Bregentved Gods. Her holdes der et kort pitstop med optagningen til ære for fotografen.

Det sjællandske gods har for første gang sukkerroer med i markplanen, og man er begyndt med 614 hektar ud af de 3.400 hektar som dyrkes totalt.

- Vi har total set taget 750 hektar roer op i år, da vi også har hjulpet en maskinstation, og det har kørt ganske tilfredsstillende, fortæller Lars Erik Nielsen, som samtidigt gør opmærksom på, at der ikke har været mange døgn, hvor maskineriet har kørt i døgndrift, og påpeger, at 1.000 hektar roer også ville være realistisk at nå med set-uppet.

rich-media-2
Sikring mod minimal strukturskade: Dogwalk over hele linjen.

Store ligheder

Mens roeoptageren fra Ropa er den tre akslet topmodel, Tiger 6 med tankkapacitet på 43 kubikmeter, så er pendlervognen heller ikke af helt ligegyldig størrelse. Der er tale om den første solgte af sin slags i Danmark i form af Bergmann RRW 500 med et rumindhold på hele 50 kubikmeter svarende til cirka 30 ton roer.

- Roeoptageren og pendlervognen matcher derfor godt hinanden, og det har været planen lige fra begyndelsen, fortæller Lars Erik Nielsen, som havde flere forskellige vogne i kikkerten, inden valget faldt på Bergmann'en.

rich-media-3
Driftsleder Lars Erik Nielsen ved såningen af roerne i foråret 2017. Foto: Arne Gejl.

- Der er den kæmpe fordel ved Bergmann-vognen, at Bergmann køber aflæse-systemet direkte fra Ropa, så alle dele er ens på begge maskiner. Faktisk er aflæsseren på begge maskiner identiske, fortæller Lars Erik Nielsen.

Foruden at dele reservedele, så giver den identiske aflæsser også samme aflæssetid for optager og pendlervogn.

- Det betyder, at maskinerne passer rigtig godt sammen, og de ekstra kubikmeter i vognen kontra optageren betyder, at optageren kan køre mens der læsses af.

rich-media-4
Endnu et læs afleveres i roekulen. Det tager blot et minut for aflæsning med den store roevogn.

Skånsom optagning

Både optager og pendlervogn har dogwalk-funktion, og det var også noget der tiltalte Bregentved Gods.

- Vi er jo vandt til pendlervogne i høsten, hvor vi kører med Hawe-sneglevogne, og det er ikke anderledes i roehøsten end i kornhøsten, hvor mejetærskeren heller ikke skal holde stille og læsse af. Pendlervognene er også med til at få logistikken til at gå op, på de mange lange marker vi har i markplanen, fortæller Lars Erik Nielsen, som kan fortælle om kapaciteter op på til 30 hektar i døgnet med pendlervognen i roehøsten.

På Bregentved Gods praktiserer man kontrolleret trafik i CTF-systemer med arbejdsbredder på enten 12 eller 36 meter. Det betyder, at samtlige maskiner hos Bregentved Gods enten har en arbejdsbredde på 12 eller 36 meter.

Her man kan sige, at systemet bliver ødelagt af roeoptageren og pendlervognen, som umuligt kan passe ind i de faste kørespor.

- Men beslutningen om at tage roerne ind var ikke svært, når man ser på økonomien i roerne kontra korn, fortæller Lars Erik Nielsen, som dermed påpeger, at det går ud over CTF-systemet.

- Men vi er dog ikke hårdnakket konservative med CTF-systemet, end at vi også harver på skrå af kørselsretningen for at fordele halmen bedst ved etablering af det falske såbed i høst.

Efter endt efterårssåning på det sjællandske gods, valgte man at spænde den ene af de to John Deere 9RX-knækstyrede bæltetraktor foran pendlervognen, for på den måde at være ekstra skånsom ved jorden.

rich-media-5
Pendlervognen indeholder 50 kubikmeter, hvilket betyder, at der kan læsses roer af, mens der tages roer op.

Gennemført vogn

I førersædet på John Deere 9620RX sidder Karsten Koch, som igennem de sidste 17 år har været maskinfører på Bregentved Gods.

- Det største savn på den knækstyrede John Deere-traktor er den trinløse transmission, som vi har på de mindre John Deere-traktorer, fortæller han, mens endnu et læs roer afleveres i roekulen.

Vognen aflæsser med eget hydraulikanlæg, som tækkes med PTO-udtaget fra traktoren.

Aflæsserbåndet sidder på vognens venstre side, da det på den måde passer med, at roeoptageren kan læsse i vognen fra højre side.

Derfor sidder styringen til aflæsning i traktorens venstre side, mens styring af hjul og lignende sidder i traktorens højre side.

- Selvom det er en stor vogn, så er den utroligt let kørt, og man vender sig lynhurtigt til kørsel med vognen, fortæller den erfarne maskinfører, mens det grønne maskinsæt suser op over roemarken efter næste læs fra optageren.

Ved kørsel med tom og fuld læs på marken sørger bælteundervognen på traktoren samt dogwalk-styringen af vognen for, at trædefladen bliver så stor som muligt, og dermed trykker mindst muligt på marken. Vognen er desuden udstyret med 800/45 R30,5 dækmontering.

- Det er dog også nødvendigt med dogwalk styring på vognen, da den ellers kan være ganske umulig at trække. Den vejer jo 12-13 ton i tom tilstand, så det er en seriøs vogn, fortæller Karsten Koch, som også påpeger en gennemført vogn med mange detaljer.

- Det daglige vedligehold er let, da vognen er udstyret med centralsmøring, og det faktisk kun er PTO-akslen som skal smøres med en tryksmøre.

Undervognen på Bergmann RRW 500 er desuden fuldhydraulisk affjedret.

rich-media-6
Ved at have pendlervognen i marken er kapaciteter på 30 hektar i døgnet ikke urealistisk.

Roerne passer godt ind

Foruden et økonomisk perspektiv, som baggrund for at springe på dyrkning af sukkerroer, så fremhæver Lars Erik Nielsen også andre fordele ved roerne i sædskiftet.

- Vi vil gerne have et sundere sædskifte med længere mellem raps, da vi helst vil undgå risikoen for kålbrok. Desuden giver flere vårafgrøder også færre problemer med græsukrudt, fortæller den sjællandske driftsleder, som mener at arealet på 614 hektar roer det første år var et must:

- Når vi sammenlagt driver 3.400 hektar, kan vi ikke bare tage eksempelvis 40 hektar roer ind. Vi er nødt til at kunne mærke skiftet på bundlinjen og enten kaste os 100 procent ud i det, eller lade helt være, fortæller han.

Der er blevet lavet en tre års kontrakt på roerne og i tråd med resten af bedriften, så etableres de pløjefrit.

- I 2016 såede vi efterafgrøder efter kornet i august, og lod afgrøden stå helt indtil vi skulle så roerne i foråret 2017.

Efterafgrøderne fik en tur med dybde-harven for en god opblandingseffekt og derefter en tur med discharven for den sidste finish inden såningen foregik med bedriftens 18 rækkede enkornssåmaskine.

- Jeg var lidt spændt på, om vi kunne styre eksempelvis spildraps i roerne og ukrudtet generelt, men sæson 2017 viste sig fra sine pæne side hvad det angår, og da vi kører med mange jordmidler var den megen fugt i foråret godt for renholdelsen af roerne.

Bregentved avlede godt 12 ton sukker pr. hektar i gennemsnittet på alle arealer.

rich-media-7
Roeoptagningen passer ikke helt ind i CTF-systemet hos Bregentved Gods, men med bælter, dogwalk og store hjul prøver man at holde strukturskader nede på et minium.