Man har længe antaget, at der er en sammenhæng mellem dårlige reproduktionsresultater og infektion med influenza, men indtil nu hardenne ikke været bevist. Nu viser et nyt studie, at reproduktionsresultaterne påvirkes i besætninger med pandemisk influenza.

Influenza er fire gange mere smitsomt end PRRS, både grise og mennesker kan smitte hinanden, og hver syg gris kan smitte mere end 10 andre. Normalt er influenza forbundet med hoste, åndenød, feber og anoreksi, men et nyt studie viser, at der også er sammenhæng mellem pandemisk influenza og dårlige reproduktionsresultater.

Sammenhæng mellem reproduktion og pandemisk influenza

Små kuld, flere omløbere, aborter og færre levendefødte grise er symptomer på pandemisk influenza. Det faststår et helt nyt feltstudie fra Tyskland. Mere end 60.000 søer og 137 besætninger, der var positive for pandemisk influenza, indgik i undersøgelsen.

Generelt var besætningerne forskellige i størrelse, sundhedsstatus, geografisk placering og genpulje. Undervejs i undersøgelsen blev besætningerne vaccineret mod pandemisk influenza og deres reproduktionsresultater registreret 6 måneder før og efter vaccination. I alt havde 79,80% af besætningerne uforklarligt dårlige reproduktionsresultater ved undersøgelsens start, mens hele 74,8% af disse opnåede væsentlige forbedringer på ét eller flere parametre efter vaccination.

Fund af pandemisk influenza i Danmark

Der kan godt være flere subtyper af influenza i den samme besætning, og det er umuligt at se forskel i stalden. Derfor er det en god idé at indsende prøver til diagnostik, især hvis der fortsat er symptomer trods vaccination.

I 2018 var 22% af de indsendte prøver i Danmark positive for pandemisk influenza, der, iflg. studiet, kan kobles sammen med symptomer såsom mindre kuld, flere aborter og omløbere samt færre levendefødte grise pr. årsso.

Hvad betyder årstiden

Det er en gammel myte, at influenza afhænger af årstiden eller er sæsonbetinget. Influenza er særdeles smitsomt, og der findes tilfælde året rundt. Hvis en ny subtype af influenza rammer besætningen kan alle aldersgrupper, herunder avlsdyrene, blive smittede. Nye subtyper kan komme ind i besætningen via luften, medarbejderne i stalden eller ved indsættelse af nye polte.

Herefter smitter grisene hinanden gennem direkte kontakt, fælles foder- og vandtrug og små dråber i luften fra nys og hoste. Hvis soholdet bliver angrebet kan der ses høj feber samt dårlige reproduktionsresultater i form af flere omløbere, aborter og små kuld.