Nyt tværfagligt netværk står bag to webinarer om forebyggelse af arbejdsulykker med kvæg.

Håndteringen af dyrene er helt centralt i landmandsfaget. Når håndteringen er rolig og velovervejet, giver det roligere dyr. Seges tilbyder webinarer i januar med tips til sikkerheden i stalden.

Rolige dyr giver færre skader, både på dyr og mennesker - og en bedre produktion, skriver Landbrugsinfo.

Hvem kommer rundt i din bedrift og ser hverdagens gang - og kan sammenligne den med det, der foregår i andre stalde? Det gør de fagfolk, der hjælper med optimeringen af driften på hver sit felt, så som rådgiveren, dyrlægen og klovbeskæreren, skriver Seges i oplægget til webinarerne.

I kampen for at mindske ulykkerne sætter de nu deres viden og erfaringer fra tusindvis af staldbesøg i spil.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Sammen får vi spredt de gode metoder og ideer fra de mange bedrifter, hvor håndteringen fungerer godt, til de steder, der oplever problemer. I 2020 har vi opbygget et netværk mellem faglige rådgivere fra kvæg, byggeri, mælkekvalitet og arbejdsmiljø, samt en dyrlæge og en klovbeskærer, som har delt viden og erfaringer med hinanden om sikkerheden i stalden - hvad fungerer og hvad giver i stedet en øget risiko for ulykker?

På to webinarer samler de op og ser konkret på det, der kan gøre hverdagen mere sikker:

Webinar: 11. jan. Håndtering af køerne i stalden, hvad skal du være opmærksom på.
v/ Kvægkonsulent Camilla Schilling Pedersen, Lemvig Landboforening og specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Seges.

Webinar 21. jan. 2021. Indretning af staldforholdene til at kunne sikre korrekt og sikker håndtering af køerne.
v/ Klovspecialist Sofie Bjørn Skovsgaard og bygningskonsulent Anja Juul Freudendahl, Velas.

Læs mere om, hvem er med i netværket for sikker og effektiv håndtering af dyr.