Landmændene har stærkt positive forventninger til produktionen i 2016 og 2017. Omkring halvdelen af landmændene forventer således at øge produktionen begge år. Det viser den nye måling i Landmandsbarometeret, der to gange om året spørger et repræsentativt udsnit af landmændene om deres forventninger til fremtiden.

- Det er især mælkeproducenterne, der forventer en større produktion begge år. Mælkeproducenterne har allerede i 2015 benyttet sig af, at mælkekvoterne er fjernet og har øget produktionen kraftigt. Undersøgelsen viser, at det fortsætter, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges, som står bag Landmandsbarometeret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han understreger dog, at forventningen om højere produktion ikke afspejler, at det i øjeblikket er lukrativt at være mælkeproducent. Tværtimod kører langt hovedparten med underskud på grund af meget lave priser på mælk, og øget produktion er en af måderne landmændene forsøger at forbedre indtjeningen på.

- Også planteproducenterne forventer øget produktion i 2016 og 2017. Forklaringen er, at

landbrugspakken giver mulighed for at øge gødskningen og dyrke arealer, der før var udlagt som randzoner, vurderer Klaus Kaiser.

Lavkonjuktur

Ifølge undersøgelsen forventer landmændene at være tæt på bunden af den aktuelle, dybe lavkonjunktur med meget lave priser på især mælk, svinekød og minkskind. Lavkonjunkturen blev indledt med Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU og et stort fald i Kinas import af mejeriprodukter.

- Lavkonjunkturen sætter blandt andet sine spor i landmændenes forventninger til at investere. Hverken i 2016 eller 2017 spores der større villighed til at investere. Det skyldes formentlig en kombination af manglende overskud på driften, og at det er særdeles vanskeligt at få pengeinstitutter til at hjælpe med at finansiere investeringerne, forklarer Klaus Kaiser.