Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det drejer sig om knap 10 procent af Danmarks areal. Det er kommunerne, som administrerer paragraf 3, der omfatter søer og vandløb, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev.

På skolen undervises blandt andet i naturbeskyttelseslovgivningen samt administration af denne, og under gennemgangen stillede Kristina Cederborg, der oprindelig er regnskabsuddannet og først som 38-årig gik i gang med studiet: Hvad er landmandens omkostninger og konsekvenser ved at få paragraf 3 registreringer på sin ejendom? Svaret lød, at det ikke umiddelbart betyder noget. Landmanden må jo fortsat dyrke jorden som hidtil - dog uden at tilstandsændre arealet. Og hvis landmanden ikke overholder lovgivningen, kan der udstedes bøder samt krav om reetablering af arealerne.

Få adgang til hele artiklen

Prøv første måned for kun 1 kr. og få ubegrænset adgang til alt indhold på Maskinbladet.dk*
Få adgang nu
Allerede abonnent?
* Efter første måned fortsætter abonnementet automatisk til normalpris - 179 kr. pr. md inkl. moms.
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.