Omkring 300 udstillere fra hele Tyskland og nabolandene vil præsentere en bred vifte af information og en omfattende oversigt over sorter, gødning og plantebeskyttelsesmidler til DLG Feldtage, som løber af stablen i dagene 14. til 16. juni i Haßfurt i Tyskland

European Crop Comparison

Som foregående år vil der igen i år være en demonstration af raps- og vinterhvededyrkning, hvor forskellige specialister fra forskellige europæiske lande vil vise hver deres metode til dyrkning af henholdsvis hvede og raps.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et af fokusområderne vil være at opnå det højeste udbytte igennem tidlig såning samt forskellige valg af jordbearbejdning, gødnings- og planteværnsstrategi. Det giver de besøgende mulighed for at lære mere om dyrkningsstrategier fra andre lande. Det vil også være interessant at se, hvorledes de forskellige deltagere håndterer de lokale forhold. De endelige resultater og data samt vinderen af konkurrencen vil formodentlig blive offentliggjort i oktober i år.

International Field Robot Event

Til den internationale Field Robot Event vil studerende fra hele Europa medbringe deres robotter og tekniske løsninger, som de vil konkurrere med i forskellige discipliner. Ideen med at holde konkurrencen samtidig med DLG Feldtage er at give de unge forskere mulighed for netværk og kommunikation med de besøgende som en hjælp til at videreudvikle deres ideer.

I de to første discipliner skal de konkurrere i robottens færdigheder i forhold til navigation. I den tredje test skal robotterne opdage ukrudt og behandle det som en konventionel sprøjte, mens den fjerde disciplin går ud på, at den automatisk skal fylde frø fra en station for derefter at så frøene korrekt.

I den afsluttende freestyle-test skal holdene demonstrere en selvvalgt landbrugsrelateret opgave, der gør, at deres robot skiller sig ud fra de øvrige.

Udover denne konkurrence er det også muligt for de besøgende at se eksisterende markrobotter på udstillingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maskindemonstrationer

En række tyske og internationale producenter udstiller nye og eksisterende maskiner. Live-demonstrationer vil blive afholdt på hver af de tre dage. På demoarealet vil det blandt andet være muligt at se gødningsspredere, sensorteknologi og forskellige marksprøjter. Derudover er det også muligt at se demo af såmaskiner til korn, udstyr til håndtering af flydende organisk gødning og se udstyr til styring af traktor og maskiner.