Lyt til artiklen:

Rapport skal fastsætte grænseværdier for PFAS i spildevandsslam til landbrugsjord

00:00
Hastighed: ???x
01:32

Risikoen for PFAS i spildevandsslam skal nu undersøges. Miljøstyrelsen har fået DCE til at lave en risikovurdering ud fra den nyeste viden, og deres resultater skal bidrage med en grænseværdi, der beskytter mod forurening af grundvand, overfladevand, jord og afgrøder.

I en pressemeddelelse skriver Miljøstyrelsen, at beregningerne har taget udgangspunkt i, at indholdet af PFAS i spildevandsslam ikke må overskride gældende eller videnskabeligt beregnede miljøkvalitetskriterier for de valgte eksponeringsveje; jord, overfladevand, grundvand og foder og fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De foreslåede grænseværdier er 15 µg/kg tørstof for PFAS4 og 50 µg/kg tørstof for PFAS22.

- DCE har i deres arbejde redegjort for en række variabler og parametre, som har indflydelse på beregningerne. Det er blandt andet forudsætninger om mængder udbragt per hektar, binding af PFAS i jorden og nedsivning til grundvand, oplyser styrelsen.

PFAS-truslen kommer fra Vesterhavet

Se også:

PFAS-truslen kommer fra Vesterhavet

DCEs risikovurderings faglige bidrag skal bruges til en revidering af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier udsendt i oktober 2021, og de endelige grænseværdier skal implementeres i affald til jord-bekendtgørelsen. De endelige grænseværdier fastsættes af Miljøministeren.

Læs rapporten her.