Komposteret haveparkaffald fra kommunens genbrugsplads supplerer husdyrgødningen på markerne hos Hans Rostgaard, der driver 70 hektar økologisk planteavl ved Jordrup vest for Kolding. Komposten indeholder fem kg kali og 1,8 kg fosfor pr. ton, men Hans Rostgaards primære mål er at øge humusprocenten i jorden.

10 stude og 70 hektar økologisk planteavl udgør produktionen hos Hans Rostgaard i Jordrup lidt vest for Kolding. Det siger sig selv, at de 10 stude ikke kan levere tilstrækkelig gødning til markdriften, og Hans Rostgaard gøder derfor med dybstrøelse og gylle fra en nærliggende, økologisk mælkeproducent samt med konventionelt svinegylle. En virkelighed mange økologiske planteavlere kan nikke genkendende til.

I 2014 er Hans Rostgaard gået nye veje for at sikre næringsstoffer ved at genbruge haveparkaffald fra kommunen som jordforbedrende kompost.

- Jeg har fået et par tusinde tons i år, som jeg blandt andet har brugt på græsmarker efter slæt og efterfølgende pløjet ned, fortæller Hans Rostgaard.

Han får materialet, når det er frisk, findelt til flis-størrelse og renset for eksempelvis plastic og metalrester og komposterer det så selv hjemme på ejendommen.

- Man må faktisk have det liggende uden tildækning på en mark, fordi det er så stabilt, og jeg har også en plads, hvor det ligger. Efter et halvt års tid, er det en fin kompost, som er let at udbringe og dosere. Det er et meget rent materiale, når jeg får det, siger Hans Rostgaard.

Målet er højere humusprocent

Det komposterede haveparkaffald, Hans Rostgaard anvender, har et indhold af kali og fosfor på henholdsvis 5 og 1,8 kg pr. ton. Der er også kvælstof i, men det er svært tilgængeligt for planterne, så husdyrgødningen har stadig sin plads i gødningsregnskabet hos Hans Rostgaard. Men målet med komposten er heller ikke en hurtig gødningseffekt på planterne nu og her.

- Strategien går ud på at få humusprocenten mærkbart op over tid. Jeg bruger det meget aktivt på høje jorder og sandtoppe, og der forventer jeg at se en effekt allerede i løbet af et par år. Det er tydeligt at se materialet, når man vender rundt i jorden, så jeg tror, effekten hurtigt vil kunne mærkes, siger Hans Rostgaard.

Han forventer at kunne få adgang til 500 - 1.000 tons haveparkaffald årligt fra Kolding Kommune. ?