Lyt til artiklen:

Nu bliver det nemmere at få kompensation for udtagning af lavbundsjorde

00:00
Hastighed: ???x
02:27

Der skal fart på udtagningen af lavbundsjorder. Derfor blev der sidste år nedsat en ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjorder, som i august i år kom med deres første delrapport med 12 anbefalinger til, hvordan der udtages mest muligt lavbundsjord hurtigst muligt.

Nu leverer minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), på anbefalingen om at etablere en ny kompensationsmulighed til lodsejerne, det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye kompensationsmulighed skal gøre det mere attraktivt for lodsejere at indgå i udtagningsindsatsen, fordi den endelige kompensation tildeles tidligere i processen, kompensationen bedre afspejler lodsejernes reelle værditab, og lodsejeren kan være sikker på at beholde jorden.

Den nye kompensationsmulighed til lodsejerne betyder, at lodsejere, der deltager i vand- og klimaprojekter under Landbrugsstyrelsens ordninger, fremover kan vælge at modtage kompensation for det konkrete værditab forårsaget af, at arealerne bliver vådere og ikke længere kan dyrkes, og lodsejerne samtidig kan være sikre på at beholde deres jord.

Det endelige kompensationsbeløb kan udbetales allerede i forbindelse med projektets jordfordeling, så lodsejeren kan vælge at geninvestere i erstatningsjord i samme forbindelse.

Samtidig er modellen et initiativ, der kan øge hjemtagningen af EU-midler fra Landdistriktsprogrammet. På den måde slår kompensationsmodellen to fluer med et smæk ved både at bidrage til hjemtagning af EU-midler og at følge op på ekspertgruppens anbefalinger.

Ud over den nye kompensationsmulighed til lodsejerne har ministeren sat gang i flere af de øvrige anbefalinger fra ekspertgruppen. Der er blandt andet indledt dialog med KL for at høre deres syn på anbefalingen om en aftale med kommunerne om udtagning af 60.000 hektar lavbundsjorder. Og ministeriet er også i gang med at undersøge mulighederne for at udvide udtagningskonsulenternes rolle, så de kan være med i hele processen og skabe hurtigere fremdrift.