Lyt til artiklen:

Ansøgningsrunde til klimaprojekter åbner i dag

00:00
Hastighed: ???x
01:32

Fra fredag er det muligt at søge om tilskud til vand- og klimaprojekter. I 2023 kan du søge om kvælstofvådområde- og lavbundsprojekter.

Ansøgningsrunden løber fra den 22. september til den 22. november.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er afsat 188 millioner kroner til kvælstofvådområdeprojekter og 50 millioner kroner til lavbundsprojekter. Ordningen er nu en del af den danske CAP-plan 2023-2027.

Den har til formål at understøtte EU-fælles målsætninger om en økonomisk bæredygtig landbrugssektor, fremme den grønne dagsorden indenfor miljø, klima og natur samt styrke udviklingen i landdistrikterne, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vi kan give tilsagn om tilskud til op til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Lavbundsprojekter finansieres - 100 procent - af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Kvælstofvådområdeprojekter finansieres delvist - 80 procent - af EU via ELFUL og delvist af nationale midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - 20 procent.