Lyt til artiklen:

Rekordhøj ansøgning om tilskud til lavbundsprojekter

00:00
Hastighed: ???x
02:59

Nu er den finansiering på plads, der skal sikre støtte til alle de ansøgninger om lavbundsprojekter, der lever op til kriterierne. Det sker ved at fremrykke midler, der er stillet til rådighed i ordningen i 2026 og 2027. Og det giver rigtig god mening at bruge pengene nu, for jo før projekterne kommer i gang, jo større forskel kan de gøre for at reducere udledningen af drivhusgasser, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Den rekordhøje søgning viser, at der er momentum i indsatsen. Derfor er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at finansieringen nu er på plads, så sagsbehandlingen kan gå i gang, og midlerne hurtigst muligt kan gøre en forskel for både klimaet og miljøet. Samtidig vil vi gerne takke for den store interesse i at deltage i vand- og klimaprojekter," siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, Anna de Klauman.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godt for miljø og klima

Vand- og Klimaprojekter har flere positive effekter. Kvælstofvådområder bidrager til at forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og kystvande.

Lavbundsprojekter er med til at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder. Desuden kan projekterne forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande, såfremt projektet er beliggende i et delopland med kvælstofindsatsbehov.

Udover effekten på drivhusgas- og næringsstofudledningerne kan udtagning og vådgøring af landbrugsarealer have en positiv effekt i forhold til biodiversitet og visse naturtyper. Ordningen vil bidrage til forbedring af gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter i det omfang, lavbundsprojekterne gennemføres i tilknytning til de nationalt udpegede Natura 2000-områder eller lokaliseres, så de giver en buffervirkning for sårbar natur.

Der er ansøgt om tilskud til lavbundsprojekter på cirka 411,7 millioner kroner under ordningen for Vand- og Klimaprojekter.

I ordningen udgør ansøgningspuljen for 2023 kun 50 millioner kroner. Derfor fremrykker vi i alt 361,7 millioner kroner fra ansøgningspuljerne for 2026 og 2027.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er ansøgt om tilskud til 41 nye forundersøgelsesprojekter på cirka 8.300 hektar og 14 etableringsprojekter på cirka 2.500 hektar. Hermed er mange nye arealer under forundersøgelse, og vi kommer med etableringsprojekterne et stort skridt tættere på at realisere ambitionerne for at vådgøre lavbundsarealerne.

Tilskuddet er finansieret med EU-midler under den danske CAP-plan.