Lyt til artiklen:

Hjælp dyrelivet på vej med småbiotoper

00:00
Hastighed: ???x
02:47

Abonnementsartikel

Hjælp insekter og rådyr ved at lade småbiotoper ligge samme sted i flere år i træk og styrk på den måde næste års insekt- og dyrebestand.

Du kan med fordel lade de ikke-produktive elementer, som småbiotoper, markbræmmer og brakmarker, ligge på samme sted flere år. For her kan særligt insekterne overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugere kan hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, for eksempel i markkanter og på pletter i marken. Det kan f.eks. være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, småbiotoper eller slåningsbrak.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Du kan med fordel udlægge flere mindre områder af dine marker med forskellige tiltag, der kan skabe et varieret plantedække. Tænk gerne dine småbiotoper, markbræmmer eller brakmarker ind i en større landskabelig sammenhæng, f.eks. som overgangsareal mellem dine produktionsafgrøder og et eksisterende skovbryn, overdrev m.m.

Opdel gerne dine brakmarker i forskellige anvendelsesmuligheder, f.eks. forårsslåningsbrak, sommerslåningsbrak og brak isået en blomsterblanding, og gerne i kombination med en eller flere småbiotoper jævnt fordelt på marken, lyder rådet fra Landbrugsstyrelsen.

GLM 8-kravet

Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække gør du det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land og hjælper samtidig med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

Du kan bruge tiltagene til at opfylde GLM 8-kravet, hvor mindst fire procent af bedriftens omdriftsareal skal udgøres af ikke-produktive elementer og arealer. Derudover fastholder du din grundbetaling.

Hvis du udlægger yderligere tiltag, ud over GLM 8-kravet, kan du søge om ekstra tilskud, ud over grundbetalingen, gennem bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed. Læs om GLM 8-kravetLæs om bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed Der er et lempeligt aktivitetskrav på blomster- og bestøverbrak

Artiklen fortsætter efter annoncen

På arealer med blomster- og bestøverbrak er der et lempet krav om landbrugsaktiviteter af hensyn til biodiversiteten. Du behøver derfor kun at udføre en landbrugsaktivitet hvert. 2. år for at sikre, at arealet fortsat betragtes som et landbrugsareal.

Hvis du har jordbehandlet og isået en blomsterblanding i 2022, behøver du derfor ikke at slå eller genså arealet igen før i 2024.

Læs mere om reglerne for grundbetaling i Vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer 2023.