Lyt til artiklen:

Recirkuleret madaffald kan erstatte kunstgødning

00:00
Hastighed: ???x
05:04

Abonnementsartikel

Bacess recirkulerer næringsstoffer og sælger organisk designergødning, der med udgangspunkt i madaffald kan erstatte 40 procent af den importerede kunstgødning.

I Danmark er størstedelen af landbrugsproduktionen baseret på importeret kunstgødning, og selvom den kunstgødning med de nuværende klima-regnemetoder ikke tæller med i det danske CO2-regnskab, så er det nødvendigt, at vi som nation tager ansvar for at levere bæredygtig og lokalt produceret gødning til vores fødevareproduktion.

Det mener Jørgen Løgstrup, CEO & Founder i virksomheden Bacess A/S, i en pressemeddelelse.

Virksomheden har to demoanlæg i Danmark, og er ved at få EU-godkendt sin metode til at skabe CO2-neutral gødning af blandt andet madaffald og restprodukter fra biogasanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi har ikke en recirkulation i landbruget i forhold til de fødevarer, vi producerer. Landbruget bliver belastet med ting, der ikke biologisk hænger sammen, og jo mere recirkulering vi kan lave internt i landbruget, jo stærkere vil vores kulstof-billede være. Det er kun energisektoren, der er fokus på, og ikke de øvrige produkter, der er nødvendige for at have ordentlig recirkulering, forklarer Jørgen Løgstrup.

Økologer efterspørger biogødning

Det globale marked for biogødning stiger hvert år med 11 til 12 procent, og ifølge Bacess-direktør Mikkel Dalsgaard er det et overset marked. En dansk produktion vil kunne reducere og stabilisere gødningsomkostningerne for landbruget, og går danske virksomheder ikke seriøst til opgaven, bliver det andre, der kommer til at høste udbyttet, når der skal skabes værdifuld gødning af affald ved hjælp af naturens egne processer.

-I Danmark er det sådan, at Bacess proces med recirkulering af madaffald kan erstatte 40 procent af kunstgødningsimporten. Vi importerer i dag biogødning lavet på landbrugsaffald i Holland og Belgien til danske økologiske fødevarer, og den gødningsproduktion vil vi gerne have til Danmark, forklarer Mikkel Dalsgaard.

På markerne forsvinder der ifølge Bacess 120 kilo næringsstoffer pr. hektar pr. år når planterne høstes. Med hensyn til den del der anvendes til fødevarer, bliver der reelt kun ført slam tilbage som organisk materiale, og det er ikke nok til at holde jorden i balance. Med Bacess organiske designergødning kan det forhold blive ændret, og at kunstgødningen skal udfases, betyder ikke nødvendigvis at gødningssprederen skal pensioneres.

- I Danmark skal produktet enten pelleteres eller granuleres, så det kan udbringes mekanisk, for vi er super gode til at sprede pelleterede produkter herhjemme, forklarer Mikkel Dalsgaard og uddyber, at gødningskvaliteten af den recirkulerede gødning løbende kontrolleres, og at det er muligt at designe indholdet af næringsstoffer i gødningsproduktet.

- Har vi et læs biogødning, så tager vi en prøve, og så tilfører vi de manglende næringsstoffer. Vi benytter både elektroniske on-site målesystemer og laboratorieprøver til analyserne. Vi kan lave en specifik NPK-sammensætning, og ser man på fordelingen af fosfor på Danmarkskortet, er der behov for mere fosfor på Sjælland, og pelleterer man hos jyske biogasselskaber kan man let transportere gødningen til Sjælland, siger Mikkel Dalsgaard.

Organisk Gødning

Hos Bacess har man store ambitioner om, at de metoder man benytter til at recirkulere næringsstoffer fra blandt andet madaffald via biogasanlæg, vil kunne medvirke til at genetablere balancen i landbrugsjorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med firmaets metode omdannes affald til gødning via en kontrolleret hygiejnisering af biomassen, hvor biomasse udsættes for en temperatur på minimum 70 grader i en time, og ifølge EU og Miljøstyrelsens bekendtgørelse er det den højeste sikkerheds-klassifikation, man kan opnå på bio-masser, så brugen af gødningen kan ske uden smittefare for afgrøderne.

- Vores ønske og vision er at bidrage til indfrielsen af FN's verdensmål, ved at tilbyde et reelt grønt alternativ World Wide, der driftsøkonomisk som minimum skal kunne matche de traditionelle lineære løsningsmodeller, forklarer Jørgen Løgstrup.

Teknologien bag Bacess gødningsprodukt er at recirkulere biomasse via en iltet proces, hvor massen opvarmes med bakterier, hvilket betyder at der benyttes minimalt med energi i forbindelse med produktionen, og målet er at skabe endnu flere gødningsløsninger baseret på affaldsprodukter de kommende år.

-Vi skal katalogisere alle de næringsstoffer, vi kan genbruge, og vi kan givet få mange mikromineraler gennem aske, hvis vi kan gøre den plantetilgængelig, forklarer Jørgen Løgstrup, som ikke ser nogen grund til at vente på nye teknologier for at komme i gang med at udfase brugen af importeret og energitung kunstgødning.

Skalerbart anlæg

Selskabets anlæg er skalerbart, og kan sættes op i forbindelse med biogasanlæg.

To pilotanlæg kører allerede i forbindelse med et større MUDP-projekt, der skal demonstrere om den nye miljøteknologi kan indfri de store forventninger fra selskabets stiftere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I projektet skal Bacess have verificeret sin teknologi med brug af gyllefibre fra biogas, haveaffald, affald med slam og bio-aske og strukturaffald med halm. Målet er, at både madaffald og affaldsprodukter fra landbruget kan bidrage til at opbygge biodiversiteten i landbrugsjorden, hvor manglende fokus på organisk materiale har sat sig dybe spor.