Lyt til artiklen:

Landbrug og lystfiskere i fælles opråb: Flere midler til biodiversitet og vandløbspleje

00:00
Hastighed: ???x
04:27

Landmænd og lystfiskere er gået sammen i Kolding Kommune for at få forbedret forholdene i kommunens vandløb.

Det skriver Kolding Herreds Landbrugsforening i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kolding Byråd vedtog 31. maj 2022 en biodiversitetsplan, som ifølge Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Sportsfiskerforening ikke mener er ledsaget af den nødvendige finansiering.

- I de kommende uger skal politikerne forhandle budget, og dermed er der rig mulighed for at udmønte de flotte politiske hensigter, der tidligere blev nævnt på blandt andet Naturtopmødet op til kommunalvalget sidste år. Her talte de politiske spidskandidater varmt for at give natur og biodiversitet bedre forhold. Og baggrunden er også alvorlig nok, udtaler Torben Lindholst, Formand for Kolding Sportsfiskerforening.

- Kolding Kommune er nemlig at finde på en lidet flatterende 85. plads over kommunernes naturkapitalindeks. Omsat til økonomi betyder det, at Kolding Kommune ligger på en sørgelig bundplacering i forhold til afsatte midler til natur/miljø med 23 kroner pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet er på 155 kroner pr indbygger, siger han.

Tallene 23 kroner og 155 kroner pr. indbygger årligt til natur/miljø er genereret på baggrund af tal for kommunernes budgetter 2021 udarbejdet af dataanalysefirmaet Buhl & Rasmussen.

Landbruget og Koldings sportsfiskere har fælles interesse i at forbedre forholdene i kommunens vandløb og at vandløbene tilgodeses med plejetiltag og vedligehold, så både natur- og afvandingsinteresser tilgodeses.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Aktuelt er vi gået sammen for at undersøge mulighederne for at forbedre biodiversiteten i Kolding Å. Ved en nylig fælles besigtigelsestur langs åen konstaterede vi, at mængden af "gode" vandplanter gennem de senere år er kraftig mindsket, og at skjulesteder for fisk og smådyr langs brinker ligeledes er eroderet bort. Vi har en række forslag i støbeskeen, og vi vil i september drøfte disse med Kolding Kommunes vandløbsfolk. Kendetegnende for alle forslagene er, at de ikke vil forringe lodsejernes dræn fra de omkringliggende marker, fortsætter Torben Lindholst

Årsagen til den forringede vandløbskvalitet kan ifølgePoul Bøving Christensen, næstformand for Kolding Herreds Landbrugsforening, skyldes, at man for år tilbage omlagde Kolding Å-systemet

- Vi oplever, at brinkerne langs åen mange steder er udsat for kraftig erosion, og at bunden på lange stræk består af en sandørken uden naturlig vegetation og bundforhold. Én af årsagerne kan muligvis være omlægning af Kolding Å-systemet tilbage i 2008, hvor vandet fra Vester Nebel Å nu ikke længere løber via Dons-søerne og Harteværket, men ledes tilbage i det oprindelige å løb, siger Poul Bøving Christensen.

- Dette betyder, at dele af Kolding Å i dag skal lede betydeligt mere vand, og samtidig ser vi stadigt hyppigere hændelser med ekstremnedbør, hvor engene oversvømmes. Det belaster både åen og muligheden for at opretholde plejen og afgræsningen af engene, oplyser Poul Bøving Christensen, der udover at være næstformand for KHL også er lodsejer ved Kolding Å og har en større kødkvægsbesætning, som afgræsser engene.

De to foreninger foreslår konkret at etablere et større gydestryg i Kolding Å med en længde på ca. 80 meter. Kolding Sportsfiskerforening er allerede godt i gang med et mindre test-gydestryg i Åkær Å på ca. 40 meters længde. Foreningen står selv for finansieringen af de ca. 50.000 kr. som projektet ventes at løbe op i. Erfaringerne herfra vil kunne bruges til anlæg af et eller flere større gydestryg i Kolding Å.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi foreslår også at genetablere vækststeder for vigtige vandplanter som vandranunkel og gå nye veje for at skabe variation i bunden af åen for at sikre skjule- og opvækststeder for fisk og smådyr. Men en genetablering af gode biodiversitetsforhold i Kolding å er jo ikke gratis. Derfor appellerer vi til Koldings politikere om at følge konkret op på de gode hensigter på Naturtopmødet og i Biodiversitetsplanen, siger Torben Lindholst, der bakkes op af Poul Bøving Christensen.

- Vi anbefaler derfor politikerne at øge de budgetterede midler til vandløbsrestaurering og vedligehold og dermed også muligheden for at give en stor håndsrækning til de planer, som Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Sportsfiskerforening sammen har for at forbedre biodiversiteten i og omkring Kolding Å, siger næstformanden.