Lyt til artiklen:

Danmark er nu erklæret BVD-fri

00:00
Hastighed: ???x
03:13

Forekomsten af bovin virus diarré (BVD) i danske kvægbesætninger er nu så sjælden, at EU-Kommissionen har tildelt Danmark officiel status som fri for den alvorlige kvægsygdom. En sygdom, der bl.a. forårsager aborter og kalve, der dør tidligt eller mistrives, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Danske landmænd, kvægerhvervet, forskere og myndigheder har i årtier arbejdet tæt sammen om at udrydde den alvorlige kvægsygdom i danske kvægbesætninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Effektiv dansk model

Fraværet af sygdommen gavner den danske kvægeksport, og er med til at konsolidere Danmarks omdømme som et landbrugsland, der tager hånd om både dyrevelfærd og alvorlige husdyrsygdomme', understreger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Charlotte Vilstrup i en kommentar til den officielle udmelding fra EU-Kommissionen, der kom i midten af juli.

Hun nævner bovin tuberkulose, brucellose og bluetongue som andre husdyrsygdomme, som "Den danske model" for samarbejde mellem erhverv, myndigheder, laboratorier og forskere tilsvarende har bekæmpet med succes.

Veterinærdirektøren bakkes op af Ida Storm, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Kvæg.

- Jeg synes, vi har grund til at være stolte. Status som BVD-frit land viser, at med et stærkt samarbejde om smittebekæmpelse og -beskyttelse, kan vi håndtere smitsomme kvægsygdomme. Vi har udryddet sygdommen i Danmark, mens mange andre EU-lande stadig slås med bekæmpelse - eller først skal til at i gang, lyder det fra direktøren.

Kostede dyrevelfærd og erhvervet millioner

Det seneste tilfælde af bovin virus diarré ligger tilbage i 2019, men allerede i 2006 var sygdommen så sjælden en gæst i de danske stalde, at myndigheder og erhvervet kunne ændre tilgangen fra bekæmpelse til overvågning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men tilbage i firserne var situationen en helt anden. Dengang havde mellem to tredjedele og tre fjerdedele af kvæget i Danmark antistoffer for BVD, og sygdommen gik hårdt ud over dyrevelfærden. Samtidig kostede sygdommen hvert år landmændene millioner i produktionstab og til bekæmpelse og behandling af deres dyr.

Til gavn for eksporten

Med den nye status som BVD-fri kan Danmark kræve, at kvæg, der kommer fra ikke-BVD-fri EU-medlemslande til Danmark, skal være testet fri for sygdommen. Dyrene må heller ikke været vaccineret mod bovin virus diarré. Den nye status som BVD-fri er til stor gavn for eksporten og betyder, at danske landmænd kan opnå markedsfordele, både når de sælger kvæg inden for EU og udenfor. I dag er det kun Sverige, Finland, Østrig og dele af Tyskland, der ligesom Danmark, har status som fri for bovin virus diarré.

Fejring af BVD-fri status

Den 9. september markeres det danske gennembrud i kampen mod sygdommen med et fagligt arrangement og reception på Københavns Universitet.

Arrangementet afholdes i festsalen på den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole med oplæg fra repræsentanter for SEGES Innovation, Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen.