Lyt til artiklen:

Ny undersøgelse viser hvornår snyltehvepse er til stede i rapsen

00:00
Hastighed: ???x
01:58

Abonnementsartikel

Ny undersøgelse viser, hvornår snyltehvepse på de vigtigste skadedyr i raps er til stede i vinterrapsmarker.

Raps angribes gennem hele vækstsæsonen af en række specialiserede skadedyr. Disse skadedyr bliver angrebet af en række snyltehvepse, mindst syv forskellige arter, hvis de forekommer i markerne.

Med viden om og hvornår, snyltehvepsene er til stede i vinterrapsmarkerne, er det muligt at tilpasse sprøjtetidspunkter for skadedyrsbekæmpelse for at skåne snyltehvepsene mest muligt. Men det kræver, at man kan finde og artsbestemme de forskellige snyltehvepse i marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at snyltehvepsene kan vises at være kandidat til naturlig skadedyrsbekæmpelse, kræver det, at snyltehvepsene hurtigt kan flytte sig fra mark til mark. Det skyldes, at raps dyrkes i sædskifte, hvilket betyder, at der går år imellem, at der dyrkes raps på samme mark. Undersøgelsen viser, at voksne snyltehvepse kommer tidligt på sæsonen til de nye rapsmarker og forbliver helt indtil høst. De voksne snyltehvepse er dermed hurtigt i stand til at lokalisere de nye rapsmarker, når de klækker fra de marker, som var rapsmarker året før.

Kandidat til naturlig skadedyrsbekæmpelse

Undersøgelsen viste også, at op til 30-60 procent af jordrapsloppelarverne undersøgt i projektet var parasiteret og derfor ikke vil udvikle sig til en voksen jordrapsloppe. Det betyder, at snyltehvepse kan have potentiale som naturlig skadedyrsbekæmpelse.

Resultaterne viser også, at eftersom snyltehvepsene ankommer til rapsmarkerne tidligt på året, så vil sprøjtning med insektmidler i raps om foråret reducere den naturlige bestand af snyltehvepse. En eventuel sprøjtning om efteråret med insektmiddel mod rapsjordloppen forventes derfor at have lille eller ingen effekt på de arter af snyltehvepse, der overvintrer i jorden i den høstede rapsmark.

På længere sigt kan markmonitering af visse arter af snyltehvepse måske udvikles til at kunne indgå i landmandens beslutninger i forhold til bekæmpelse af rapsskadedyr.