Lyt til artiklen:

EU vil fremme økologi i landbruget

00:00
Hastighed: ???x
02:20

Kommissionen har i dag fremlagt en handlingsplan for udvikling af den økologiske produktion. Handlingsplanens overordnede mål er at styrke produktionen og fremme forbruget af økologiske produkter for at nå målet om, at 25 procent af landbrugsjorden drives økologisk i senest 2030, og at økologisk akvakultur får en væsentlig større udbredelse.

- Økologisk produktion rummer en række vigtige fordele: biodiversiteten er 30 procent større på økologiske marker, økologisk opdrættede husdyr har en højere grad af dyrevelfærd og får mindre antibiotika, de økologiske landbrugere har højere indkomster og er mere modstandsdygtige, og forbrugerne ved præcis, hvad de køber, takket være EU's økologimærke, står der i en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den økologiske sektor anerkendes for sin bæredygtige praksis og ressourceanvendelse, hvilket giver den en særlig rolle med hensyn til at nå målene i den grønne pagt. For at nå målet om økologisk drift på 25 procent af landbrugsjorden er vi nødt til at sikre, at det er efterspørgslen, der driver væksten i sektoren, samtidig med at der tages hensyn til de betydelige forskelle, der er mellem medlemsstaternes økologiske sektorer, siger landbrugskommisær Janusz Wojciechowski.

- Økologihandlingsplanen indeholder værktøjer og idéer til at ledsage en afbalanceret vækst i sektoren. Udviklingen vil blive støttet inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, forskning og innovation og i et tæt samarbejde med de centrale aktører på EU-plan, nationalt og lokalt plan, fortsætter han.

For tiden dyrkes ca. 8,5 procent af EU's landbrugsareal økologisk, og tendensen viser, at med den nuværende vækstrate vil EU nå op på15-18 procent i 2030. Denne handlingsplan indeholder en værktøjskasse til at give et yderligere skub og nå op på 25 procent. Selv om handlingsplanen i vid udstrækning fokuserer på "pull-effekten" på efterspørgselssiden, vil den fælles landbrugspolitik fortsat være et vigtigt redskab til støtte for omstillingen. For øjeblikket er ca. 1,8 procent (7,5 mia. EUR) af den fælles landbrugspolitik afsat til støtte af økologisk landbrug.