Abonnementsartikel

Nu kan private skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder søge om tilskud til skov med biodiversitetsformål. 

Årets ansøgningsrunde for tilskud til skov med biodiversitetsformål åbnede den 1. maj 2020 og løber frem til 31. juli 2020, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er private skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder, der kan søge om tilskud til aktiviteter, der fremmer eller bevarer biodiversiteten og levesteder for truede skovtilknyttede arter.

Der kan ydes tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig indsats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold. 

Tilskuddene ydes, afhængigt af aktiviteten, både som årlige tilskud med faste satser og som 100 procent dækning af de tilskudsberettigede etableringsudgifter. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nyt i ordningen

Landbrugsstyrelsen har justeret en række forhold i tilskudsordningen i forhold til sidste års ansøgningsrunde: 

- Udvidelse af træer til naturligt henfald. Som noget nyt, må op til 25% af de enkelte træer forsætligt skades, for at opnå en hurtigere veteranisering.

- Ved årligt baseret tilsagn er der mulighed for indsendelse af udbetalingsanmodning inden for 3 år.

- Hovedtræarten på det enkelte projektareal skal være mindst 50 år.

Endvidere er der sket en række præciseringer, hvor de gældende regler og den administrative praksis er formuleret mere uddybende.

Om ordning

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er medfinansieret af EU, skriver Landbrugsstyrelsen.

Den har til formål at støtte investeringer til forbedring af skovøkosystemers tilpasningsevne og til at støtte aktiviteter, der ikke er økonomisk attraktive på kort sigt, men hvor det har miljømæssige værdi og medvirker til at sikre udviklingen af skovbruget i retning af bæredygtig skovdrift.