Abonnementsartikel

Dansk Skovforening mødes til seminar for at drøfte, hvordan de private skove kan bidrage til at mindske CO2 udledningen.

Cirka 72 procent af de danske skove er ejet af private og største del af disse er ejet af landmænd. Landbruget er derfor en stor de af klimaløsningen. Dansk Skovforening arrangerer seminar om klimaskoven og drøfte, hvordan de private skove kan bidrage til forvaltning af C02 og biodiversitet.

Seminariet arrangeres af Det Classenske Fideicommis, Dansk Skovforening og Skovbrugsmagasinet på Corselitze og afholdes 7. maj i Nykøbing F.

Thomas Nord-Larsen, seniorforsker, Skov, natur og biomasse, KU vil fortælle om skovens rolle i klimakampen.

Nora Skjernaa Hansen, Skovpolitisk rådgiver i DN vil give NGO-vinkelen på klimakrisen og fortælle om skovens løsninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jacob Heilmann-Clausen, lektor, Globe Institute, KU, spørger i sit oplæg: Hvordan sikrer vi skovens biodiversitet?

Annette Christensen, branchedirektør Træ- og Møbelindustrien i DI kommer med sit oplæg: Vi har alle brug for skoven.

Esben Møller Madsen, skovrider og medforfatter til bogen Klimaskoven spørger i sit oplæg: kan produktionsskovbruget levere løsninger både for klimaet og biodiversiteten?

De danske skove har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark. Ud af landets samlede skov ejer staten 19 procent, kommunerne ni procent og private ejer 72 procent af skoven.

Gennem fotosyntesen binder skoven CO2 i træerne, den renser luften for skadelige partikler og er med til at regulere temperaturen på jorden.

- Det mest aktuelle problem er at standse udledningen af CO2 fra brug af fossile ressourcer og optage og lagre endnu mere CO2. Her kan skov og træ gøre en forskel. Men det kræver politisk handling og inddragelse af skoven og skovbrugets mange muligheder i Danmarks klimapolitik, skriver skovforeningen.