Som landmand har jeg igennem de senere år oplevet en stigende opmærksomhed på udledning af CO2 i atmosfæren. Vi har i mange år fået at vide, at vi ikke skal opholde os for meget eller for længe ad gangen i solen, fordi solens UV-stråling ikke længere bliver brudt af ozonlaget i atmosfæren på samme måde som tidligere. Ozon (O3) er en sammensmeltning af tre oxygen atomer, ilt (O2) er en sammensmeltning af to oxygen atomer, som vi mennesker skal bruge, så min pointe er, at for at skabe mere ozon, må vi producere mere ilt.

Ozon er indikator for at ilt produktionen er høj nok. I løbet af de sidste 50 år er vores iltforbrug steget markant: alle motorer og al forbrænding kræver ilt, så det er derfor vigtigt, at vi producerer mere ilt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gennem kunstgødning vil vi med brug af kvælstof kunne producere mere ilt gennem planter. Der bliver konstant lavet restriktioner på brugen af kvælstof og for hver gang, der bliver lavet en stramning, sænkes iltproduktionen. Den kunstgødning, der anvendes, er udvundet af luft.

Mennesker kan gå i skyggen, det kan gletsjer/havet ikke, og vil derfor fordampe, som der vil danne orkaner (denne proces er i gang), der er kun 0,0311 procent C02 i atmosfæren, hvordan kan det være så stor problem?

- Den store iltproduktion er på den nordlige halvkugle i sommerhalvåret.

- Algerne på havet, de store skove i Canada og Sibirien producerer det meste af vores ilt.

- En majsmark laver fem gange så meget ilt, som en 30 år gammel løvskov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ozon kan kun nedbrydes til ilt.

- C02 er en tung gas, så den vil ikke stige op i atmosfæren.

- Når co2 møder vand nedbrydes det til kulstof og der frigives ilt.

- Der er stort set ingen iltproduktion i vinterhalvåret.

Australien brænder i skrivende stund.