Dansk Maskinhandlerforening har løbende en lille medlemstilgang, som næsten opvejer den naturlige afgang.

Trods en kraftig strukturudvikling i maskinhandlerbranchen, har Dansk Maskinhandlerforening netto kun mistet to medlemmer i det seneste år.

Antallet af aktive medlemmer i september 2019 er på 125 samt 57 tilknyttede filialer, oplyste formand Jens-Aage Jensen i sin formandsberetning på foreningens generalforsamling torsdag i Midedelfart.

Han fortalte, at der i det seneste år har været en tilgang på to medlemsvirksomheder og en afgang på fire medlemsvirksomheder.

Lobbyarbejde

Dansk Maskinhandlerforening varetager blandt andet sine politiske interesser gennem sit medlemsskab af Landbrug & Fødevarer, og Jens Aage Jensen gennemgik en række politiske forhold, som har betydning for landbruget og dermed maskinhandlerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Desuden varetager Dansk Maskinhandlerforening arbejdsgiverinteresser for en stor del af sine medlemsvirksomheder.

Internationalt samarbejde

Og internationalt sker den politiske interessevaretagelse gennem den europæiske maskinhandlerorgansation, Climmar.

Direktør i Dansk Maskinhandlerforening, Klaus Nissen supplerede Jens Aage Jensens beretning med et indlæg om arbejdet i Climmar, som han mener bliver mere og mere aktuelt at være med i for at deltage i det europæiske lobbyarbejde.

Fælles EU-regler

Desuden viste foreningen en video med en gennemgang af foreningens indsats i det internationale samarbejde, blandt andet arbejdet med at indføre fælleseuropæiske regler for traktorer, hvor målet er en fælles typegodkendelse.

- Vi oplever ofte, at vi får regler og så halser efter for at efterleve dem eller kæmper med at få dem til at fungere, når de bliver indført, fortalte maskinhandlerforeningens tekniske ekspert, Per Hedetoft.

Hans ønske er, at det i højere grad bliver muligt at være på forkant med nye regler og krav.